20.05.2017, kategorie: Aktuality

Renovace hlavního oltáře v klášterním kostele

Renovace hlavního oltáře v klášterním kostele

Ve vyšebrodském opatském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v současné době probíhá odborná renovace hlavního oltáře, která potrvá do srpna 2017. Rozměrné řezbářské dílo vytvořili v letech 1644–1646 dva řádoví bratři z opatství Salem. Vyjev Korunování Panny Marie vyřezal Jan Kopáč z Rožmitálu. Na oltáři napočítáme celkem více než 50 různých soch a hlav andělů. Velký středový obraz se na hlavním oltáři obměňuje podle místní tradice v souladu s liturgickým kalendářem čtyřikrát do roka.

Úkolem restaurátorů je očista oltáře, provedení jeho konzervace a obnovení lístkového zlacení v celé ploše (výška oltáře cca 16 m).

Hlavní oltář se po dokončení renovačních prací rozzáří v celé své kráse 15. srpna 2017, v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.

 
 
Nahoru