07.08.2019, kategorie: Aktuality

SVATÝ PATER PIO - MUŽ BOLESTI A SVATOSTI - PŘEDNÁŠKA V NEDĚLI 11.8.2019 V 15:00

V seminární místnosti Návštěvnického centra kláštera (nad kavárnou Caffé Convento)

Sv. Pater Pio

Pocházel z Pietrelcina 13 km od Beneventu. V 15 letech vstoupil do řádu kapucínů a r. 1910 byl vysvěcen na kněze. Od 20. 9. 1918 měl jako jediný kněz viditelná stigmata. Místem jeho pastorace byl klášter v městečku San Giovanni Rotondo v italské Apulii. Vynikal pokorou a životem sjednoceným s Kristem, pro který obdržel mnoho charismat k duchovnímu vedení věřících. V jeho srdci byla starostlivá péče o trpící, která se zviditelnila ve zbudování Domu úlevy. Svou pozemskou pouť prožil připodobněný Ukřižované Lásce.


Byl veliký mariánský ctitel. Jeho závětí bylo: Milujte Pannu Marii a vzbuzujte lásku k ní u druhých. Neustále se modlil růženec jako nástroj pro spásu hříšníků a zbraní proti hříchu. Viděl v Panně Marii jako nepřekonatelné dílo, které vyšlo z rukou Stvořitele. Otec Pio prožíval mimořádným způsobem mši svatou. V roce 1911 přijal neviditelná stigmata a celý život prožíval na sobě Kristovo utrpení. Toto a mnoho jiné ze života tohoto světce se dozvíte na přednášce s promítáním v neděli 11. Srpna 2019 od pana Michaela Gangla, který již 60 let provází poutníky do místa působení tohoto světce.

 

Zdroj: catholica.cz

Srdečně Vás zveme.

Bratři cisterciáci.

 

 


 

Modlitba:

Všemohoucí, věčný Bože, Tys vyznamenal svatého kněze Pia mimořádnou milostí: dopřáls mu sdílet bolesti Tvého Syna na kříži a skrze jeho službu jsi rozmnožoval podivuhodné skutky svého milosrdenství; na jeho přímluvu dopřej i nám, ať jsme po celý život spojeni s Kristovým utrpením a smrtí a jednou šťastně dojdeme do slávy vzkříšení. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Zdroj: catholica.cz


 
© Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Klášter 137, 38273 Vyšší Brod, Czech Republic
© Design, redakční systém: Webdesignum 2009 - 2014
//]]>