13.04.2022, kategorie: Akce

SVATÝ TÝDEN A VELIKONOČNÍ TRIDUUM 2022 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

POSVÁTNÁ LITURGIE - SVATÝ TÝDEN A VELIKONOCE - POŘAD BOHOSLUŽEB A.D.2022 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE
 • 10. 4. Květná neděle: 10.00 hod. – Procesí křížovou chodbou, svěcení ratolestí a mše svatá, kterou
  hudebně doprovodí Husovický okrašlovací spolek pěvecký.

 • Pondělí,Úterý,Středa Svatého týdne - konventní Mše sv. v zimní kapli v 7.00 hod.

 • 14. 4. Zelený čtvrtek: 
  18.00 hod. – Mše svatá – památka poslední večeře Páně, následuje adorace v Getsemanské zahradě do 22.00 hod.
  15. 4. Velký pátek: 
  15.00 hod. – Pobožnost křížové cesty.
  18.00 hod. – Obřady z Umučení a smrti Páně, chorální Pašije, uctívání Kříže, adorace u Božího hrobu do 22.00 hod.
  16. 4. Bílá sobota: 
  9.30-19.30 hod. – Adorace u Božího hrobu.
  20.00 hod. – Vigilie Vzkříšení, slavná mše svatá, svěcení paškálů, velikonoční chorální zpěvy – cisterciácké proprium.

 • 17. 4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně:
  10.00 hod. – Chorální slavná mše svatá

 • 18. 4. Velikonoční pondělí:
  10.00 hod. – Chorální slavná mše svatá

 • 19. 4. Velikonoční úterý:
  7.00 hod.  – Chorální slavná mše svatá
 • Liturgie jsou slaveny v klasickém římském ritu.
 • Možnost svaté zpovědi před každou mší svatou nebo dle domluvy.

Posvátné officium během velikonočního tridua:

Ke stažení ZDE.

Zelený čtvrtek:
4.30 - Vigilie + Raní chvály
7.15 - Prima
9.00 - Tercie
12.00 - Sexta
přibližně 13.15 - Nona
17.00 - Nešpory
18.00 - Mše sv. z Večeře Páně a kompletář
Velký pátek:
4.30 - Vigilie + Raní chvály
7.15 - Prima
9.00 - Tercie
12.00 - Sexta
přibližně 13.00 - Nona
17.00 - Nešpory
18.00 - Velkopáteční obřady a kompletář
Bílá sobota:
4.30 - Vigilie + Raní chvály
7.15 - Prima
9.00 - Tercie
12.00 - Sexta
přibližně 13.15 - Nona
20.00 Mše z Vigilie vzkříšení + kompletář
přibližně 23:45 vigilie
Neděle vzkříšení:
7.30 - Raní chvály + Prima a po kapitule (přibližně 8.40 tercie)
10.00 Mše svatá
přibližně 12.30 sexta


 

 
Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru