25.07.2022, kategorie: Aktuality

UMÍSTĚNÍ HAPTICKÉHO MODELU VYŠEBRODSKÉ MADONY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V CISTERCIÁCKÉM KLÁŠTEŘE VE VYŠŠÍM BRODĚ

UMÍSTĚNÍ HAPTICKÉHO MODELU VYŠEBRODSKÉ MADONY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V CISTERCIÁCKÉM KLÁŠTEŘE VE VYŠŠÍM BRODĚ

Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě přichází v nové letní turistické sezoně s velkou novinkou pro své návštěvníky – s haptickým modelem vytvořeným podle gotického deskového obrazu Madony z Vyššího Brodu, který je primárně určen nevidomým a slabozrakým, avšak přímo osahat si ho může kdokoli. Je umístěn v klášterní Galerii gotického umění.

Haptický model vytvořil Bc. Jaroslav Svoboda, který je v současnosti studentem magisterského jednooborového studia na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále KVV PF JU). Daný artefakt zpracoval jako svou bakalářskou práci v rámci projektu „Haptické modely architektonických prvků a maleb pro osoby se zdravotním postižením“, který na KVV PF JU ve spolupráci s Centrem podpory studentů se specifickými potřebami JU probíhá pod vedením Mgr. Zuzany Duchkové, Ph.D. a Mgr. Josefa Lorence, dr. a Mgr. Zdeňka Touška od roku 2016. Dosud vytvořené modely (především pro klášterní kostel Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích) jsou upraveny tak, aby velikostí, barevností a použitým materiálem (pálená hlína, sádra) odpovídaly především potřebám nevidomých a slabozrakých. Jsou doplněny popisem konkrétních námětů v Braillově písmu a QR kódy, které odkazují na texty v češtině, angličtině a němčině a na mluvený text.

Návštěvníci se již nyní mohou těšit na příští léto, kdy k Vyšebrodské madoně přibyde haptický model Závišova kříže, který je národní kulturní památkou a třetí nejcennější zlatnickou památkou v ČR po korunovačních klenotech a relikviáři sv. Maura. Jaroslav Svoboda vytvoří tentokrát nejen samotný kříž, ale vzniknou též některé jeho vybrané detaily, které jsou těžce uchopitelné i pro vidoucí návštěvníky. Celý soubor haptických modelů opět doprovodí výše popisované texty, které umožní široké cílové skupině lépe pojmout tuto výjimečnou movitou památku.

 
 
Nahoru