01.10.2009, kategorie: Aktuality

Události z léta 2009

Pohled na centrum kláštera z převorského dvora na jaře 2009Program oslav k jubileu založení našeho kláštera před 750. lety

 •  v pátek 22. května 2009 v 16:30 se bude konat koncert sboru Hudební školy Kirov z Ruska společně s NORDWALDKAMM orchestru z Horního Rakouska - v klášterním kostele.
 • v úterý 2. června 2009: Společné setkání cist. mnichů kongregace Nejsvětějšího Srdce Páně, která sdružuje kláštery Wilhering, Schlierbach, Zwettl, Heiligenkreuz, Lilienfeld, Rein a Vyšší Brod. V 11:00 bude slavena Pontifikální mše svatá k výročí posvěcení klášterního kostela pražským biskupem v r. 1259, přičemž hlavním celebrantem bude Dom Maurus Esteva, generální opat Cisterciáckého řádu a kázat bude předseda naší kongregace opat Wolfgang Wiedermann z kláštera Zwettl. Mše svatá bude sloužena latinsky se zpěvem gregoriánského chorálu pod vedením scholy mnichů kláštera Heiligenkreuz. V cca 14:00 se bude konat přednáška "Založení vyšebrodského kláštera mnichy z Wilheringu v r. 1259" - P. Gerhard Winkler, OCist. (bude tlumočeno simultáně do češtiny). V 16:00 latinské nešpory z této slavnosti (gregoriánský chorál). Tento den není možná prohlídka kláštera.
 • v sobotu 6. června 2009: v 10:00 bude slavena Pontifikální mše svatá jako poděkování Bohu za léta zasvěceného života v našem klášteře a vyprošení si Jeho pomoci do budoucích let - i pro město Vyšší Brod. Hlavním celebrantem bude opat Gottfried Hemmelmayr z mateřského kláštera Wilhering. Chrámový sbor Velešín přitom přednese jako doprovod k této mši svaté "Cecilskou mši" od Charlese Gounoda. Ve 12:00 se bude konat slavnostní vernisáž při příležitosti vydání poštovní známky s motivem vyšebrodského kláštera - v Poštovním muzeu v areálu kláštera.Pohled na opravy střechy klášterního kostela 2009
 • v neděli 7. června 2009 se bude v 9:30 konat před hlavní bránou kláštera zasazení a požehnání pamětních lip. V 10:00 bude pak slavena v klášterním kostele mše svatá doprovázená vyšebrodským pěveckým sborem. V 14:00 pak autogramiáda Dr. M. Hlinomaze k vydání historie vyšebrodského kláštera z r. 1930 od P. Dominika Kaindla, OCist. - v klášterní kavárně.
 • v sobotu 13. června 2009 v 20:00 se bude konat koncert "Mesiáš" od G.F. Handela v podání orchestru Jihočeského divadla - v klášterním kostele.
 • v neděli 14. června 2009 se bude v 14:30 konat přednáška Dr. Radomíra Malého (TF JU) "Palčivé otázky v dějinách církve" (inkvizice, čarodějnické procesy, josefinismus atd.) - v 1. patře návštěvnického centra kláštera.
 • v sobotu 11. července 2009 v 10:00 bude slavena mše svatá s varhanní hudbou ke slavnosti sv. Benedikta, patrona Evropy.
 • v neděli 2. srpna 2009 se bude v 9:30 konat před hlavní bránou kláštera setkání bývalých farníků vyšebrodských farností s příbuznými, pak v 10:00 společná mše svatá slavená lineckým biskupem Ludvíkem Schwarzem, při které bude požehnán nový oltářní obraz pro hřbitovní kapli sv. Anny. Jako hudební doprovod bude provedeno dílo Michaela Haydna "Německá mše" hudebním souborem Trachtenkapelle z Luftenbergu v Horním Rakousku. Následuje v hřbitovní kapli svaté Anny odhalení pamětních desek opatů Tecelína Jaksche (pohřben v Reinu) a Albericha Siweka (pohřben ve Wachocku).
 • v sobotu 15. srpna 2009 v 10:00 bude slavena Pontifikální mše svatá ze slavnosti Nanebevzetí P. Marie, patronky cist. řádu, přičemž hlavním celebrantem bude českobudějovický biskup Jiří Paďour. Milevský chrámový sbor doprovodí tuto mši svatou tzv. "Lukášovou mší".
 • ve čtvrtek 20. srpna 2009 o slavnosti sv. Bernarda z Clairvaux bude sloužena mše svatá v 10:00.
 • v pondělí 28. září 2009 o slavnosti svatého Václava, patrona české země, bude sloužena mše svatá v 10:00, doprovázená vyšebrodským chrámovým sborem.

Letecký pohled na jádro kláštera v létě 2009Nově k programu jubilejních oslav

 • v sobotu dne 15. srpna o Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie ve 14.00 v klášterní zahradě zahrají děti z českokrumlovského vikariátu pod vedením Štěpánky Talířové divadelní hru "O svatém Janu Nepomuckém". Vstup zdarma.
 • v neděli dne 23. srpna v 15.00 v Návštěvnickém centru kláštera v seminární mástnosti (1. patro) přednáška s promítáním "Svatý P. Pio: muž, který nesl Kristovy rány (stigmata)". Jde o svědectví o tomto populárním světci moderní doby, kterému se ukázaly na stejných částech těla rány, které měl Ježíš Kristus při Ukřižování. Náplní bude promítání filmu a vyprávění pana Gangla z Rakouska, který je velkým znalcem tohoto světce. Tlumočení do češtiny zajištěno. Vstup zdarma.
 • v neděli dne 6. září v 18.00 v klášterním kostele přednese Pražský sbor Hlahol oratorium "Stabat Mater" od Antonína Dvořáka.

Upozornění: Z důvodu jubilejních oslav 750. výročí založení vyšebrodského kláštera se nebudou konat turistické prohlídky v úterý 2. června a v sobotu 6. června 2009 - otevřena bude pouze klášterní prodejna, kde bude mimo jiné možno koupit jubilejní poštovní známku s obálkou a speciální klášterní produkty.

Prohlídky kláštera v sezóně od 1. května do 30. září denně - detaily viz záložku "Prohlídky".

 
 
Nahoru