26.12.2018, kategorie: Aktuality

VÁNOCE 2018 A NOVÝ ROK 2019 V KLÁŠTEŘE , BOHOSLUŽBY A PODĚKOVÁNÍ

VÁNOCE 2018 A NOVÝ ROK 2019 V KLÁŠTEŘE , BOHOSLUŽBY A PODĚKOVÁNÍ
PŘEHLED SVÁTEČNÍCH BOHOSLUŽEB V KLASICKÉM ŘÍMSKĚM RITU A POBOŽNOSTÍ VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

,,Zazářil nám posvěcený den,pojďte národy,a klaňte se v Pánu,neboť dnes sestoupilo na zem veliké světlo."(z vánoční liturgie)

Bratři a sestry,

připojme se spolu s Pannou Marií ,s mudrci a s řadou nesčetných nepatrných ctitelů novorozeného Dítěte Ježíše,kteří v průběhu věků přijali tajemství Vánoc ,také my ,dovolme světlu tohoto dne ,aby se rozšířilo všude,vstoupilo do našich srdcí,rozzářilo a rozehřálo naše domovy,přineslo klid a naději do našich měst a dalo světu mír.To je naše přání ,vyšebrodských mnichů vám,kteří jste nějakým způsobem s námi spojeni a pomáháte nám modlitbou a dary.Přání,které se stává naší pokornou a důvěřivou modlitbou k Dítětí Ježíši,aby Jeho světlo zažehnalo každou temnotu z vašich životů a naplnilo vás láskou a pokojem.Pán,který v Kristu rozzářil tvář svého milosrdenství,kéž vás nasytí svým stěstím a učiní vás posly své dobroty.Požehnané  Vánoce a v novém roce 2019 mnoho milostí vám všem!

Vyprošují v modlitbách-

bratři cisterciáci od Naší Paní Vyšebrodské

 

 
 
Nahoru