21.12.2019, kategorie: Aktuality

VÁNOCE 2019 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE V KLASICKÉM ŘÍMSKÉM RITU

Úterý 24. 12. 2019 v 24.00 hod. Půlnoční mše svatá
Středa 25. 12. 2019 v 10.00 hod. – Mše svatá: Hod Boží Vánoční
Čtvrtek 26. 12. 2019 v 10.00 hod. – Mše svatá: Sv. Štěpán
Pátek 27. 12. 2019 v 10.00 hod. – Mše svatá: Sv. Jana Apoštola a Evangelisty
Sobota 28. 12. 2019 v 10.00 hod. – Mše svatá Mláďátek
Neděle 29. 12. 2019 v 10.00 hod. – Mše svatá: Sv. Tomáše Becketa

Středa 1. 1. 2020 v 10.00 hod. – Novoroční mše svatá
Neděle 5. 1. 2020 v 10.00. hod mše svatá a v 16.30 hod.Svěcení tříkrálové vody v klášterním kostele – následují Nešpory ze svátku Zjevení Páně (v zimní kapli)
Pondělí 6. 1. 2020 v 10.00 hod.Zjevení Páně (Tří králů) – Slavná Mše svatá

• Všechny Mše svaté slavíme v klasickém římském ritu, dle Misálu platném v r.1962. •

Srdečně Vás zvou bratři cisterciáci.

Plakát pdf. ke stažení v příloze.


 

"Zazářil nám posvěcený den, pojďte národy a klaňte se v Pánu, neboť dnes sestoupilo na zem veliké světlo." (z vánoční liturgie)

Bratři a sestry,

připojme se spolu s Pannou Marií, s mudrci a s řadou nesčetných nepatrných ctitelů novorozeného Dítěte Ježíše, kteří v průběhu věků přijali tajemství Vánoc, také my, dovolme světlu tohoto dne, aby se rozšířilo všude, vstoupilo do našich srdcí, rozzářilo a rozehřálo naše domovy, přineslo klid a naději do našich měst a dalo světu mír. To je naše přání, vyšebrodských mnichů vám, kteří jste nějakým způsobem s námi spojeni a pomáháte nám modlitbou a dary. Přání, které se stává naší pokornou a důvěřivou modlitbou k Dítěti Ježíši, aby Jeho světlo zažehnalo každou temnotu z vašich životů a naplnilo vás láskou a  pokojem. Pán, který v Kristu rozzářil tvář svého milosrdenství, kéž vás  nasytí svým štěstím a učiní vás posly své dobroty. Požehnané  Vánoce a v  novém roce 2020 mnoho milostí vám všem!

Vyprošují v modlitbách,
bratři cisterciáci od Naší Paní Vyšebrodské.

 

 
Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru