24.03.2024, kategorie: Aktuality

VELIKONOCE 2024 - VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

24. března - Květná neděle:
10.00 hod. – Procesí křížovou chodbou, svěcení ratolestí a mše svatá.

25.-27. března 2024:
7.15 hod. – Konventní mše svatá v zimní kapli.


Velikonoční triduum

28. března – Zelený čtvrtek:
16.30 hod.
 – Mše svatá –  Poslední večeře Páně; obřad umývání nohou; adorace v Getsemanské zahradě do 22.00 hod.

29. března – Velký pátek:
11.00 hod. – Pobožnost křížové cesty.
15.00 hod. – Velkopáteční obřady; uctívání Kříže, adorace u Božího hrobu do 22.00 hod.

30. března – Bílá sobota:
9.30-17.30 hod. – Adorace u Božího hrobu.
18.00 hod. – Vigilie Vzkříšení, slavná mše svatá, svěcení paškálů, velikonoční chorální zpěvy – cisterciácké proprium.


31. března – Neděle Vzkříšení:
10.00 hod. – Slavná chorální mše svatá

1. - 2. dubna– Pondělí a úterý velikonoční:
10.00 hod.
 – Slavná chorální mše svatá

 

Mše svaté a obřady budou slouženy v klasickém římském ritu.

Možnost svaté zpovědi před každou  mší svatou nebo dle domluvy.

 


 Rozpis na Hodinky Tenebrae ve svatém Triduu (Čt - So) a v Neděli Vzkříšení

Zelený čtvrtek

4.30 - Vigilie + Ranní chvály

7.15 - Prima

9.15 - Tercie

12.00 - Sexta

přibližně 13.10 - Nona

15.30 - Nešpory

16.30 - Mše sv. z Večeře Páně

20.00 - Kompletář

Velký pátek

4.30 - Vigilie + Ranní chvály

7.15 - Prima

9.15 – Tercie

11.00 - Křížová cesta

12.00 - Sexta

přibližně 13.00 – Nona

15.00 - Velkopáteční obřady

18.30 - Nešpory

19.30 - Kompletář

Bílá sobota

4.30 - Vigilie + Ranní chvály

7.15 - Prima

9.15 - Tercie

12.00 - Sexta

přibližně 13.00 - Nona

18.00 Mše z Vigilie vzkříšení 
(Nešpory jsou inkorporovány do liturgie)

přibližně 22.15 kompletář

Neděle Vzkříšení

5.00 - Vigilie + Ranní chvály

7.45 - Prima a po kapitule
(přibližně 8.20 Tercie)

10.00 Mše svatá

přibližně 12.30 Sexta

 

 

 

 
 
Nahoru