02.04.2010, kategorie: Aktuality

Velikonoce 2010

Velikonoce 2010

Ježíš Kristus - Syn Boží byl za nás zlobou zabit na kříži, ale to nebyl konec, ale začátek. On třetího dne vstal z mrtvých a navždy přemohl smrt.

Velikonoční tajemství, které nyní opět budeme mít možnost prožít, není jen připomínkou minulé skutečnosti, ale je skutečností aktuální: Také dnes Ježíš Kristus přemáhá svou láskou hřích a smrt.
Zlo ve všech svých formách už nemá poslední slovo. Poslední triumf patří Kristu Ježíši, pravdě a lásce! A z této skutečnosti chápeme tajemství tajemství Kříže a smysl naší velikonoční Naděje - "jako Bůh koná divy v nemožnostech, aby se vědělo, že pouze On může dělat to, co chce: za své smrti náš život, ze svých ran naše uzdravení, ze svých pádů naše vzkříšení, ze svého sestupu náš výstup" (Anonym ze 4.stol.).

Na této jistotě spočívá a je budována naše křesťanská existence. Na přímluvu Nejsvětější Panny Marie, která následovala Ježíše na cestě Utrpení a Kříže a objala jej, když byl sňat, Vám přejeme požehnané svátky, abyste spolu se svými drahými zakusili radost Velikonoc.

Srdečně zdraví - P. Justin O.Cist a spolubratři z vyšebrodského kláštera.

 
 
Nahoru