05.06.2017, kategorie: Aktuality

Vyšebrodské varhany jsou jedinečnou inspirací

 

Světoznámý varhanář Gerhard Grenzing navštívil vyšebrodský klášter, aby si poslechl a prohlédl jeho slavné varhany. Budou mu inspirací při výrobě nových velkých varhan, které má postavit ve svatovítské katedrále na Pražském hradě.

Vyšebrodské varhany

Na kůru klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie se dochovaly varhany z roku 1892, krásné dílo varhanáře Leopolda Breinbauera z Ottensheimu u Lince. Nástroj s původní mechanickou trakturou má dva manuály, 41 rejstříků a 2052 píšťal. V České republice patří k nejcennějším romantickým varhanám. Jejich předchůdcem byly varhany z roku 1680, postavené mistrem pražských týnských varhan Hansem Heinrichem Mundtem. V boční stěně chóru na evangelijní straně jsou umístěny ještě jedny malé varhany, které slouží k doprovodu zpěvu liturgických hodinek. Oba nástroje jsou velmi ceněné pro výjimečnou krásu svého zvuku a velmi dobrý technický stav v původní podobě.

Dne 30. května 2017 zavítal z tohoto důvodu do vyšebrodského kláštera varhanář Gerhard Grenzing pocházející z Německa, který má svou dílnu v Barceloně. Na cestě jej doprovázel varhanolog Štěpán Svoboda (více např. na www.varhany.net). Gerhard Grenzing získal zakázku na stavbu velkých varhan pro pražskou katedrálu sv. Víta, které se v ní mají rozeznít na podzim roku 2019. Aby svůj nový nástroj sladil s varhanářskou tradicí v Čechách a na Moravě, hledá pan Grenzing inspiraci a poučení u historických nástrojů. Klášterní varhaník Lukáš Krutský a vyšebrodský varhanář Václav Marek představili oboje varhany opatského chrámu, které předčily všechna mistrova očekávání.

 

 
 
Nahoru