Aktuality

Rok zveřejnění článku: 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  0  

22.12.2011, autor: Tři Mše svaté o Božím Hodu vánočním-Církev dnešní den překypuje radostí z Narození Páně, kategorie: Aktuality
 MŠE SVATÉ V KLÁŠTEŘE O VÁNOCÍCH

MŠE SVATÉ V KLÁŠTEŘE O VÁNOCÍCH

První Mše svatá-Půlnoční -v sobotu 24.12.ve 24.00 hod v klášterní Zimní kapli -

Mše svaté o Vánocích 2011 :

První Mše svatá ze slavnosti Narození Páně -Půlnoční 24.12. ve 24.hodin        

 Druhá Mše svatá - jitřní-tichá v neděli 25.12. v 7.45 hod

Třetí Mše svatá -zpívaná se zpěvem koled v neděli 25.12. v 10.00hod

Svátek sv Štěpána v pondělí 26.12.- Mše svatá zpívaná v 10.00 hod

Na Nový rok v neděli 1.1.2012 -Mše svatá zpívaná v 10.00 hod

Mše svaté jsou slouženy v klasickém římském ritu dle Misálu bl.Jana XXIII                     

 

Celý článek ...
01.11.2011, kategorie: Aktuality

2.LISTOPADU -PAMÁTKA VŠECH ZESNULÝCH

V tento den jsou u nás slouženy tři Mše svaté za zemřelé

Mše svaté za zemřelé jsou slouženy -v 6.45 hod  ,v 7.45 hod v zimní kapli a v 15.30 hod v nově

opravené hřbitovní kapli sv.Anny,po té následují obřady na klášterním hřbitově

26.10.2011, kategorie: Aktuality
HOLD ROŽMBERKŮM - v sobotu 5. a v neděli 6.listopadu 2011

HOLD ROŽMBERKŮM - v sobotu 5. a v neděli 6.listopadu 2011

Význam Rožmberků v našich dějinách a jak opravdu vypadá jejich hrobka po 400 letech

Srdečně vás zveme na cyklus přednášek u příležitosti 400. výročí umrtí posledního Rožmberka od renomovaných odborníků v sobotu 5. a v neděli 6. listopadu 2011 vždy odpoledne od 14.00 hodin, v klášterním návštěvnickém centru. Zajímavé poznatky o Rožmberské hrobce, která byla 400 let zahalena tajemstvím, se na základě nedestruktívního kamerového výzkumu dozvíme v neděli 6.11. od 14.00 hod. od Mgr. Zuzany Thomové, která vedla výzkumný tým v roce 2009.

V neděli 6. listopadu, ve výroční den úmrtí Petra Voka, bude v 10.00 hodin obětována Mše svatá s latinským ordináriem Missa de Angelis v Zimní kapli za celý rod Rožmberků. Vchod do kaple je přes varhanní kůr. Srdečně vás zveme.

Více o programu ve vlastím článku.

Celý článek ...
26.10.2011, kategorie: Aktuality
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH V ÚTERÝ 1.11. V 10.00 HODIN

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH V ÚTERÝ 1.11. V 10.00 HODIN

V tento den budeme slavit Mši svatou v klasickém římském ritu ,dle Misálu bl.Jana XXIII z r.1962

Kdo čte Nový Zákon se zřetelem na svaté , ví,jak je Církev myšlena.Ví ,že je Církví svatých -a ne hrdinů,podobajících se božstvům,kteří nikdy nechybují.Že musí počítat s pronásledováním. Nikde v evangeliu nestojí,že se tato Církev ,jakmile přestane mít  úspěch,se má přízpůsobovat světu.Zato je předem dáno ,že i když klesne,bude znovu obnovena.Tak jako na počátku.I skrze nespočetný počet Svatých dříve i dnes.Jejich silou je Boží síla. Boží láska.Proto slavíme 1.listopadu tuto Slavnost.

Celý článek ...
23.10.2011, kategorie: Aktuality
PROHLÍDKY KLÁŠTERA V PÁTEK 28. A V SOBOTU 29.ŘÍJNA

PROHLÍDKY KLÁŠTERA V PÁTEK 28. A V SOBOTU 29.ŘÍJNA

V pátek 28. 10. je prohlídka kláštera v 10.00 hod a v sobotu 29.10 v 10.30 a v 15.30 hod

O státním svátku 28.10. je možná prohlídka kláštera v 10.00 hod  a v sobotu v 10.30 hod  a v 15.30 hod. bez předchozí objednávky.  Prohlídky jsou možné v češtině ,němčině,angličtině,holandštině ,francouštině,italštině,španělštině a ruštině,diky audioprůvodce nebo textu..Začátek  je v klášterní prodejně.Těšíme se na vaši návštěvu.

Celý článek ...
19.10.2011, autor: Překlad článku od pofesora dějin umění na Univerzitě ve Freiburgu Petera Stephana , kategorie: Aktuality
Presbytář klášterního kostela ve Vyšším Brodě

BABYLONSKÉ ZAJETÍ OBRAZU - Obrat ve výkladu umění

Katolické náboženství je bezesporu náboženstvím obrazů, které razí cestu Ježíšovu poselství

Jestliže Církev na začátku 19. století vehementně protestovala proti krádežím kulturních památek a ještě i v nacismu a komunismu se statečně zasazovala na obranu proti ideologickému zneužití umění, nezmohla se při krádežích v posledních desetiletích po roce 1968 téměř na odpor. Dokonce se sama začala v mnoha oblastech svého obrazového vybavení zbavovat. V mnoha kostelích byly obrazy v důsledku nových liturgických zvyklostí vytrženy ze svých funkčních souvislostí. Ve kterém katolickém kostele je ještě barokní oltář tajemným místem, na nějž kněz vystupuje jako Mojžíš na Sinaj, aby se spolu s řadami pozlacených andělů poklonil Bohu? Kde ještě zůstal oltář oním svatým místem, na němž sledován uchvácenými pohledy mramorových světců sestupuje Kristus k lidem, aby se jim v eucharistických způsobách daroval? Více o tomto aspektu ve vlastním článku, který jsme přeložili z časopisu VATICAN 8/9.

Celý článek ...
16.10.2011, kategorie: Aktuality
oprava klášterního kostela

GENERÁLNÍ OPRAVA INTERIERU OPATSKÉHO KOSTELA

Po dokočení opravy střechy klášterního kostela jsme zahájili po 83 letech rekonstrukci interiéru
23.08.2011, kategorie: Aktuality
SOBOTA 27.8.2011 VE 20.00 -SLAVNOSTNÍ KONCERT

SOBOTA 27.8.2011 VE 20.00 -SLAVNOSTNÍ KONCERT

REQIEM OD BACHA, DVOŘÁKA, MOZARTA ,PUCCINIHO A CHERUBINIHO

U příležitosti 400.let od umrtí posledního Rožmberka ,pana Petra Voka se uskuteční slavnostní koncert v klášterním kostele v sobotu 27.8.2011 ve 20.00 hodin.

Učinkují :Virtuosi di Praga,sólisti ND Praha,soubor Lúčnica.Diriguje Oldřich Vlček

Srdečně všechny zveme.

06.08.2011, kategorie: Aktuality
PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ V NEDĚLI 14.8.2011 V 10.00

PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ V NEDĚLI 14.8.2011 V 10.00

Hlavní celebrant -MONS.PAVEL POSÁD ,světící biskup čekobudějovický

Pontifikální mši svatou z poutní slavnosti Panny Marie Nanebevzaté bude sloužit J.Ex.Mons.Pavel Posád .Hudebně doprovodí Chrámový sbor Velešín ,který uvede :

W.A MOZART-JUBILATE DEO, B.SMETANA-BOŽE VELKÝ ,MOUDRÝ KRÁLI ,F.DURANTE -MAGNIFICAT

 

 

Celý článek ...
06.08.2011, kategorie: Aktuality

SOBOTA 13.8. ,,DCERA KRÁLOVSKÁ" divadelní hra v 15.00

U příležitosti 800.let od narození sv.Anežky České bude uvede na nádvoří kláštera divad.hru

Divadelní soubor dětí českokrumlovského vikariátu pod vedením paní katechetky Štěpánky Talířové uvede hru o této světici na klášterním nádvoří .

Celý článek ...
07.07.2011, kategorie: Aktuality

NEDĚLE 10.7.2011 v 10.00 ORLANDO DI LASSO -MISSA

V neděli 10.7.2011 v 10.00 hod Mši svatou hudebně doprovodí Landeschor Puchenau -Linz
07.07.2011, kategorie: Aktuality
Pondělí 11.7. -Slavnost sv.Benedikta ,Mše svatá v 10.00 hod

Pondělí 11.7. -Slavnost sv.Benedikta ,Mše svatá v 10.00 hod

Slavnost svatého Benedikta ,Otce západního mníšství ,patrona Evropy

Savnost sv. Benedikta ve vyšebrodském klášteře

Celý článek ...
30.06.2011, kategorie: Aktuality

PROHLÍDKY KLÁŠTERA O STÁTNÍCH SVÁTCÍCH 5.a 6.7.

O státních svátcích státních 5. a 6.července 2011 jsou prohlídky kláštera možné - viz vlastní článek
30.06.2011, kategorie: Aktuality

ÚTERÝ 5.7.2011-MŠE SVATÁ V 10.00 HOD -Cyrilometodějská

O slavosti sv.Cyrila a Metoděje budeme slavit Mši svatou v 10.00 hodin
27.05.2011, kategorie: Aktuality
REQIEM ZA ROŽMBERKY-V NEDĚLI 29.5.2011 V 10.00 HODIN

REQIEM ZA ROŽMBERKY-V NEDĚLI 29.5.2011 V 10.00 HODIN

29.května 2011 v 10.00

V neděli 29.května 2011 v 10.00 v klášterním kostele
Reqiem za Rožmberky - mše svatá u příležitosti 400 let od úmrtí posledního z Rožmberků.
Chrámový sbor Velešín přednese:
Zdeněk Fibich: Missa Brevis

Přednáška v 15:00 hod: Rožmberkové,jejich význam v českých a evropských dějinách.
Přednáší historik Dr. Radomír Malý v návštěvnickém centru kláštera.

Srdečné zvou vyšebrodští cisterciáci.

Celý článek ...
27.05.2011, kategorie: Aktuality

Pražský hrad v umění poštovní známky

Vernisáž 2. června 2011

Ohlédnutí za úspěšnou výstavou na Pražském hradě se koná ve výstavních prostorách návštěvnického centra Cisterciáckého opatství Vyšší Brod od 2.6.2011 do 2.10.2011.

Celý článek ...
27.05.2011, kategorie: Aktuality
PROHLÍDKY KLÁŠTERA V NEDĚLI 29.5.2011 JIŽ OD 11.30 hod

PROHLÍDKY KLÁŠTERA V NEDĚLI 29.5.2011 JIŽ OD 11.30 hod

V neděli 29.5.2011 začínají prohlídky kláštera již od 11.30 hodin

27.05.2011, kategorie: Aktuality
STŘEDA 1.6.2011 V 10.00hod -SLAVNOST ZALOŽENÍ KLÁŠTERA

STŘEDA 1.6.2011 V 10.00hod -SLAVNOST ZALOŽENÍ KLÁŠTERA

Ve středu 1.6.2011 v 10.00 hod. budeme slavit mši svatou ze Slavnosti výročí posvěcení klášterního kostela ,což je zakládací den kláštera( 1.6.1259).Budeme při ní zpívat z Kyriale cisterciense -latinské cisterciácké ordinárium.

 

Celý článek ...
28.04.2011, kategorie: Aktuality
30.DUBNA ZAČÍNAJÍ PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY KLÁŠTERA

30.DUBNA ZAČÍNAJÍ PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY KLÁŠTERA

Pravidelné prohlídky kláštera začínají již v sobotu 30.4. v 9.30 hod.

V klášterním kostele září nově zrekonstruované kaple sv.Benedikta,sv.Bernarda a Madony vyšebrodské,které je možno při prohlídce shlednout a pomodlit se v nich.Děkujeme Bohu ,že po dlouhých desetiletích se nám je podařilo opravit,protože vypadaly velmi zchátrale.Zvláště vyniká kaple Madony vyšebrodské,kde nové pozlacení ornamentů na stěnách dodává této kapli velmi důstojný ráz.

Celý článek ...
15.04.2011, kategorie: Aktuality
SVATÝ TÝDEN -VELIKONOCE 2011- Jsme svobodni,spaseni ..

SVATÝ TÝDEN -VELIKONOCE 2011- Jsme svobodni,spaseni ..

Velikonoce jsou pravou spásou lidstva -Pozvání na velikonoční obřady v našem klášteře

BOHOSLUŽBY :

KVĚTNÁ NEDĚLE  -v 10.00 hod s palmovým procesím od Kříže na nádvoří

ZELENÝ ČTVRTEK - v 18.00 hod s možností adorace do 22.00 hod v Getsemanské zahradě

VELKÝ PÁTEK  - V 15.00 hod Pobožnost Křížové cesty ,v 18.00 hod -Obřady-zpívané Pašije podle Evangelia sv.Jana ,možnost adorace u Božího hrobu do 22.00 hod

Bílá sobota -po celý den možnost adorace u Božího hrobu ,ve 20.00 hod -Vigilie Vzkříšení

Velikonoční neděle - v10,00 hod Mše svatá ze slavnosti Vzkříšení Ježíše Krista-hudební doprovod

Velikonoční pondělí - v 6.45 Mše svatá z Velikonočního oktávu -latinská s cisterciáckým ordináriem

 

 

 

 

Celý článek ...
13.03.2011, kategorie: Aktuality
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY KAŽDÝ PÁTEK V 15.00 HOD

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY KAŽDÝ PÁTEK V 15.00 HOD

Po celou dobu postní se modlíme každý pátek v 15.00 hod. Křížovou cestu našeho Pána

Svatopostní doba nám nabízí intezívnější poznání úžasné lásky Pána Ježíše k nám skrze Jeho oběť utrpení.Pobožnost Křížové cesty nám nám přibližuje drama Kristova útrpného putování.

Celý článek ...
07.02.2011, kategorie: Aktuality
PRÁVO NA ŽIVOT -Přednáška v sobotu 12.2.2011 v 15.30 hod

PRÁVO NA ŽIVOT -Přednáška v sobotu 12.2.2011 v 15.30 hod

Nezabiješ ! - porušování Desatera Božích přikázání je v současné společnosti bagatelizováno

Srdečně vás zveme na přednášku Ignáce Pospíšila : Právo na život -současná témata

Hnutí pro život  v ČR- která se koná v sobotu 12.února 2011 v 15.30 hod.v seminárním sále Návštěvnického centra kláštera (1.patro nad klášterní kavárnou).Bude také promítnut film -Svobodná volba.

Problematika potratů je velmi aktuální.Jde o mnoho ztracených životů a přitom Evropa vymírá . O tom všem na této přednášce s filmem a následnou diskuzí.

Celý článek ...
25.01.2011, kategorie: Aktuality
sv .Robert na oltáři vyšebrodského klášterního kostela

SLAVNOST SV.ROBERTA,ALBERICHA a ŠTĚPÁNA -26.1.

Ve středu 26.1.2011 v 10.00 hod budeme slavit slavnou mši svatou z této Slavnosti v zimní kapli

O Slavnosti svatých zakladatelů cisterciáckého řádu ve středu 26.ledna 2011 v 10.00hod budeme děkovat a prosit Pána za náš cisterciácký řád,za všechny naše příbuzné a příznivce.Tuto slavnou Mši svatou v latině doprovodíme zpěvem Cisterciáckého ordinária.

Celý článek ...

 
© Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Klášter 137, 38273 Vyšší Brod, Czech Republic
© Design, redakční systém: Webdesignum 2009 - 2014
//]]>