29.04.2021, kategorie: Aktuality

Blahořečení P. Dominika Zavřela v opatství Casamari

Blahořečení P. Dominika Zavřela v opatství Casamari
Ikona mučedníků z Casamari

Dne 17. 4. 2021 proběhlo blahořečení P. Dominika Zavřela mučedníka eucharistie a druhů v italském opatství Casamari za účasti některých mnichů naší komunity. Bl. Dominik je prvním blahoslaveným cisterciáckým mučedníkem českého původu. Jeho láska k Eucharistii až k smrti je nám příkladem. Br. Aelred Maria a br. Gerardus Maria měli tu čest ve slavnostním průvodu nést posvátné relikvie nových blahořečených a položit je na nově zbudovaný oltář. Ostatky bl. Dominika je možné uctít také ve vyšebrodském klášteře. Památka slavení byla stanovena římskou kongregací pro svatořečení na 16. května. Blahoslavený Dominiku, oroduj za nás.

 

 

Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Casamari

29.04.2021 14:00

Počet fotek ve fotogalerii: 6

Průčelí chrámu v Casamari
Průčelí chrámu v Casamari
Odkrytý obraz cisterciáckých mučedníků
Odkrytý obraz cisterciáckých mučedníků
Bohoslužba
Bohoslužba
Boční oltář s ostatky
Boční oltář s ostatky
Detail ostatků
Detail ostatků
Společné foto se členy naší komunity
Společné foto se členy naší komunity
 
Nahoru