20.11.2010, kategorie: Aktuality

VYSTAVENÍ RELIKVIÁŘE SVATÉHO KŘÍŽE TZV.ZÁVIŠOVA

V roce 2013 bude vystaven k uctívání a k obdivu Závišův kříž ,v němž je dřevo z Kristova kříže

V našem  klášteře je již od roku 1285 (s vyjímkou let 1941-1945 a 1950-1994) uchováván a uctíván tzv.Závišův kříž ,pojmenovaný po Závišovi z Falkenštejna.Tento šlechtic ho daroval cisterciáckým mnichům vyšebrodského kláštera.V dutině jádra-pod křížením svislého a horního příčného ramene tohoto kříže-je uložena převzácná ,drahá všem křesťanům,ve velikosti 178 x 203 mm ,relikvie Kristova kříže z cedrového dřeva.

V současné době jsme zahájili po dohodě s odborníky , stavební práce v klášterním kostele,kde ,dá -li Pán,v kapli svatého Kříže bude opět ,po mnoha desetiletích nastálo ,veřejně vystaven k uctívání a k obdivu.Relikviář bude mimořádně bezpečně zajištěn na potřebné úrovni,proto jsme tyto náročné práce začali již nyní , s předstihem.Termín jeho vystavení je stanoven na rok 2013 , 1.června. Na tento den připadá liturgická slavnost Posvěcení vyšebrodského klášterní ho kostela , který je  také slaven jako výroční den založení kláštera Rožmberky v roce 1259 a začne  Zemská výstava Jižní Čechy -Horní Rakousko. Tiskovou zprávu k vystavení Závišova kříže  a další informace o Zemské výstavě najdete v přiloženém souboru,nebo na webových stránkách -www.mestovyssibrod.cz  eventuelně www.landesausstellung2013.at

Ke stažení: ZAVISUV-KRIZ_Tiskova-zprava_listopad2010.pdf, 619 kB; ZawischKreuz_Pressebericht_November-2010.pdf, 632 kB


 
© Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Klášter 137, 38273 Vyšší Brod, Czech Republic
© Design, redakční systém: Webdesignum 2009 - 2014
//]]>