Postranní panel

Aktuality

Aktuality

Aktuální oznámení, zprávy a jiné...

 

(306 článků)

 
25.08.2016, kategorie: Aktuality

DĚJINY KLÁŠTERA VYŠŠÍ BROD -DRUHÉ VYDÁNÍ V PRODEJI

DĚJINY KLÁŠTERA VYŠŠÍ BROD -DRUHÉ VYDÁNÍ V PRODEJI
lze zakoupit v ceně 290,- Kč v klášterní prodejně nebo na dobírku na tours@klastervyssibrod.cz

Doplněné vydání českého překladu originálu od P.Dominika Kaindla-unikátní přehled dle opatů kláštera. Celý článek ...

16.08.2016, kategorie: Aktuality

THOMAS TALLIS -MISSA á IV -V NEDĚLI 21.SRPNA 2016

Hudební doprovod v asistované Mši sv.ze 14.neděle po Duchu sv.-Svatotomášský sbor z Prahy

Srdečně zveme! Celý článek ...

13.08.2016, kategorie: Aktuality

DIVADLO O SV.BERNARDOVI V SOBOTU 13.8. V 15.00 V GOTICKÝCH SKLEPíCH

DIVADLO O SV.BERNARDOVI V SOBOTU 13.8. V 15.00 V GOTICKÝCH SKLEPíCH
Zahrají děti z českokrumlovského vikariátu pod vedením paní katechetky Talířové

U příležitosti poutní slavnosti P.Marie Nanebevzaté ,patronky cisterciáckého řádu,  si vás dovolujeme pozvat na příběh sv.Bernarda,cisterciáckého mnicha a úchvatnou duchovní osobnost.Založil stovky cisterciáckých klášterů ,z kterých se obrodila celá Evropa.Při té přiležitosti můžete obdivovat kopii cyklu Oltáře Mistra Vyšebrodského, instalovaného v gotických sklepích.Srdečně zveme Celý článek ...

13.08.2016, kategorie: Aktuality

POUTNÍ MŠE SVATÁ- A VĚČNÉ SLIBY V PONDĚLÍ 15.8.2016 V 10.00

POUTNÍ MŠE SVATÁ- A VĚČNÉ SLIBY V PONDĚLÍ 15.8.2016 V 10.00
O SLAVNOSTI NANEBEVZETÍ PANNY MARIE -PATRONKY VYŠEBRODSKÉHO KLÁŠTERA A ŘÁDU ,SLOŽÍ VĚČNÉ SLIBY BRATR BERNARD M.ŠIMEK

Slavnou Mši svatou -asistovanou v klasickém římském ritu, hudebně doprovodí Literátské bratrstvo Dnes- pod vedením mgr.Churáčka..Zárověň  složí bratr Bernard M. věčné sliby .Srdečně zveme k účasti a prosíme o modlitby za našeho spolubratra . celou komunitu. Celý článek ...

02.06.2016, kategorie: Aktuality

VIDEO ZÁZNAM ZE SVÁTKU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

ODKAZ NA VIDEO ZÁZNAM MŠI SVATÉ V TRADIČNÍM ŘÍMSKÉM RITU ZE SVÁTKU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Z KLÁŠTERNÍHO KOSTELA VE VYŠŠÍM BRODĚ

Video je z produkce Literátského bratrstva, kterému tímto děkujeme za zveřejnění a ještě jednou i za hudební doprovod při Mši svaté. Celý článek ...

05.03.2016, kategorie: Aktuality

VELKÝ PÁTEK 25.3.2016 v 18.00 - ZPÍVANÉ PAŠIJE A LAMENTACE

VELKÝ PÁTEK 25.3.2016 v 18.00 - ZPÍVANÉ PAŠIJE A LAMENTACE
Hlava Ukřižovaného Krista z vyšebrodského obrazu (L.P.1380)
V 15.00 - VIA CRUCIS - POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY - MOŽNOST SVATÉ ZPOVĚDI VŽDY PŘED OBŘADY

O Velkopátečních obřadech v 18.00 hod budou zpívané Pašije a další zpěvy v podání pěveckého sboru pod vedením pana Mgr. Jiřího Churáčka:

  • Giovanni Pierluigi da Palestrina - Popule meus,
  • hymnus Vexila Regis prodeunt,
  • Jacob Handl Gallus - Ecce, qoumodo moritur.

Před tím je v 15.00 hod. VIA CRUCIS - pobožnost křížové cesty s lidovým zpěvem. Všechny litugické obřady jsou v klasickém římském ritu, dle Misálu svatého Jana XXIII., z roku 1962. Potom je možné přebývat v tiché adoraci u Božího hrobu (naproti kapli sv. Benedikta) do 22. hod., na Bílou sobotu od 9.00 do 20.00 hod.

Srdečně vás zveme prožít s námi mysterium smrti a vzkříšení našeho dobrého Pána.

Celý článek ...

02.01.2016, kategorie: Aktuality

NEDĚLE 3.LEDNA ZVÁNÍ VŠEHO STVOŘENÍ K SVÁTKU JMÉNA JEŽÍŠ

NEDĚLE 3.LEDNA ZVÁNÍ VŠEHO STVOŘENÍ K SVÁTKU JMÉNA JEŽÍŠ
V neděli 3.1.2016 v 10.00 hod -Slavná Mše svatá za doprovodu písní Adama Michny z Otradovic

 O svátku Nejsvětějšího Jména Ježíš v neděli 3.ledna 2016 v 10.00 hod doprovodí slavnou Mši svatou v klasickém římském ritu překrásné staročeské zpěvy od Adama Michny z Otradovic .Tuto duchovní hudbu zkomponoval v 17.století právě k tomuto svátku a líbeznými tóny vyjadřuje sladkost tohoto nejsvětějšího Jména.Zazpívá Literátské bratrstvo pod vedením Mgr.Jiřího Churáčka.Srdečně vás zveme.

BUDIŽ NEJSVĚTĚJŠÍ JMÉNO PÁNĚ POCHVÁLENO ! Celý článek ...

07.11.2015, kategorie: Aktuality

BRATR ALOIS ZÁLEŠÁK O.CIST ODEŠEL NA VĚČNOST 4.11.2015

BRATR ALOIS ZÁLEŠÁK O.CIST ODEŠEL NA VĚČNOST 4.11.2015
Pán mu dopřál 99 let života z toho 24 let ve vyšebrodském klášteře .Pohřeb je 11.11.2015 v 11.hod v Koutě na Šumavě

Prosíme o modlitby za našeho milého spolubratra.

Na přání rodiny bude pohřben do rodinného hrobu ve středu 11.11. 2015 v Koutě na Šumavě ,po zádušní Mši svaté v11.hodin ve zdejším kostele sv.Jiří. R.I.P.

Bratři cisterciáci. Celý článek ...

03.07.2015, kategorie: Aktuality

V PONDĚLÍ 6.7. 2015 PROHLÍDKY KLÁŠTERA AŽ OD 12.30 HOD

V PONDĚLÍ 6.7. 2015 PROHLÍDKY KLÁŠTERA AŽ OD 12.30 HOD

Z důvodu primiční mše sv. je tento den začátek prohlídek až od 12.30 hod.Děkujeme za pochopení. Celý článek ...

23.06.2015, kategorie: Aktuality

KLÁŠTERNÍ PRIMIČNÍ MŠE SV.S NOVOKNĚŽSKÝM POŽEHNÁNÍM

KLÁŠTERNÍ PRIMIČNÍ MŠE SV.S NOVOKNĚŽSKÝM POŽEHNÁNÍM
V PONDĚLÍ 6 .ČERVENCE V 10.00 HOD JI BUDE SLAVIT FILIP FASCHINGER V TRADIĆNÍM ŘÍMSKÉM RITU

V našem klášterním kostele bude tento novokněz z Bratrstva sv.Petra z Wigratzbadu,který pochází z hornorakouské usedlosti ,jen několik kilometrů od Vyšší Brodu, udělovat i novokněžské požehnání.Klášterní Primiční Mši sv. v klasickém římském ritu bude doprovázet prof.Jiří Churáček s pěveckým sborem.Provedou od Palestriny :MISSA PAPAE MARCELl ve stylu vokální polyfonie z roku 1562.Srdečně vás zveme.

Filip Faschinger FSSP obdrží svátost kněžství  v tradičním římském ritu v Linci v Dómě od J.Ex.Ludwiga Maria Schwarze,diecézního lineckého biskupa v sobotu 4.7. v 10.00 hodin.Je to po dlouhých desetiletích kněžské svěcení v tomto starobylém ritu v linecké diecézi a od diecezního biskupa. Celý článek ...

14.05.2015, kategorie: Aktuality

SV.JAN NEPOMUCKÝ -SOBOTA 16.5. V 6.45 HOD MŠE SV.

SV.JAN NEPOMUCKÝ -SOBOTA 16.5. V 6.45 HOD MŠE SV.
PO MŠI SVATÉ JE MOŽNO UCTÍT JEHO OSTATKY,KTERÉ UCHOVÁVÁME V KLÁŠTEŘE

V našem klášteře po staletí uchováváme ostatky hlavního patrona české země sv.Jana Nepomuckého. Po ostatcích v katedrále sv.Víta v Praze, je to největší relikviář tohoto světce.Obsahuje část z jazyka a látky z jeho kleriky.Během Mše svaté v sobotu 16.5. v 6.45 a v neděli 17.5.v 10.00 bude vystaven na hlavním oltáři našeho klášterního kostela. Po těchto Mších svatých v klasickém římském ritu budeme mít možnost ostatky sv.Jana Nepomuckého uctít. Celý článek ...

01.05.2015, kategorie: Aktuality

NEDĚLE 3.5.V 10.00 -SVÁTEK NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE-

NEDĚLE 3.5.V 10.00 -SVÁTEK NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE-
HUDEBNÍ DOPROVOD PŘI MŠI SV:M.HAYDN-MISSA A TRE VOCI- ,PO MŠI SV.BUDE UCTÍVÁNÍ OSTATKU SV.KŘÍŽE

Tuto neděli slavíme v našem klášteře liturgii ze svátku Nalezení svatého kříže,která má původ v7.století ,kdy byl svatý Kříž,nalezený původně sv.Helenou a ukořistěn perským králem Chosroesem II.,znovunalezen císařem Herakliem .Ten ho v r.628 nechal slavnostně přinést zpět do Jeruzaléma a předal ho patriarchovi Zachariášovi v neděli 3.května t.r.Nyní Je uložen V Římě aod 13.století i malý ostatek z něho u nás v klášteře.V neděli po Mši svaté ostatek uctíme .Hudebně doprovodí chór města Eggenburg z Rakouska.

  Celý článek ...

06.02.2015, kategorie: Aktuality

NEDĚLE 15.2.2015 V 10-00- MŠE SV. ZA OTCE XAVERA-100 LET

NEDĚLE 15.2.2015 V 10-00- MŠE SV. ZA OTCE XAVERA-100 LET
NÁŠ VZÁCNÝ SPOLUBRATR P.XAVER ŠVANDA O.CIST ,BY SE DOŽIL 100 LET

O.Xaver se dvakrát zasloužil o znovuobnovení našeha kláštera. Byl první  z vyhnaných mnichů,který se v roce 1945 vrátil do vyšebrodského kláštera a přebíral ho od americké armády. Po zadržení gestapem byl uvězněn nějaký čas v nacistickém vězení.Po válce se snažil o obnovení řekolního života .Bohužel v roce 1950 byl s vyšebrodskými mnichy vyhnán s kláštera ,tentokrát komunisty. Byl internován do roku 1956 jako mukl v pracovních táborech. Po propuštění pracoval jako lesní dělník na Vyšebrodsku. Po určitém uvolnění nástoupil do farní služby.Pád komunismu v roce 1989 ho zastihl ve farnosti Lhenice.Ihned se vrací po dlouhých čtyřiceti letech ,do svého milovaného,ale zdevastovaného vyšebrodského kláštera a po druhé ,zde obnovuje společně s  P.Ivem Kvapilem,řeholní život podle Řehole sv.Benedikta.Přicházejí mladí zájemci o mnišství a klášter je opět  domem modliby.Otec Xaver byl sám člověk modliby,dával komunitě příklad ,že přes všechna trápení ,která prožil ,lze zůstat vyrovnaný,nezatrpklý.Na něm se potvrdili slova apoštola Pavka: Milujicímu Boha vše napomáhá k dobrému...Pán ho odvolal z tohoto světa 10.3. 1999.Na jeho pohřbu bylo tolik lidí,že se nevešli do klášterního kostela.Tolik lídí ho mělo rádo.

V neděli 15.února 2015 v 10,00 hodin budeme obětovat Mši svatou právě za Otce Xavera.Srdečně zveme všechny ,kterým svojí vírou a laskavostí pomohl kráčet tímto životem.Při této chorální Mše svaté v klasickém římském ritu ,zazní latinské ordinárium  Missa de Angelis.

 

  Celý článek ...

31.01.2015, kategorie: Aktuality

1.2.2015-NEDĚLE DEVÍTNÍK- MŠE SV. V 10.00 V ZIMNÍ KAPLI

TUTO NEDĚLI BUDEME SLAVIT MŠI SV. VYJÍMEĆNĚ V ZIMNÍ KAPLI ,NE V KOSTELE

Začíná DOBA PŘEDPOSTNÍ.Jako Židé po 70 let truchlili v babylonském zajetí a tak i my si máme po 70 dní do Velikonoc (Septuagesima) připomínat svoje otroctví pod mocí ďábla a tím zatoužit po svém vlastním domově- nebi.Učme se ve třech předpostních týdnech odříkat všeho ,co v nás dusí oheň lásky k Bohu.Kéž můžeme na konci této doby říci :ANO,PANE JSEM VÍCE TVÝM...... Celý článek ...

15.12.2014, kategorie: Aktuality

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KLÁŠTEŘE

 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KLÁŠTEŘE

Srdečně Vás zveme k oslavě Narození  Pána Ježíše Krista do našeho kláštera. Využijte jedinečné příležitosti oslavit Vánoce v tradičním římském ritu. Pořad bohoslužeb je uvnitř článku.Svatá zpověd je možná vždy půl hodiny přede Mší svatou,nebo dle telefonické domluvy.Chórové modlitby z doby vánoční(latinský cisterciácký žaltář) jsou v Zimní kapli a je možné se jich z mnichy zůčastnit po předchozí domluvě-mobil:602156127-P.převor.Rozvrh modliteb je na liště -Život v klášteře-denni řád. Celý článek ...

 
Nahoru