Postranní panel

Aktuality

Aktuality

Aktuální oznámení, zprávy a jiné...

 

(306 článků)

 
06.08.2011, kategorie: Aktuality

PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ V NEDĚLI 14.8.2011 V 10.00

PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ V NEDĚLI 14.8.2011 V 10.00
Hlavní celebrant -MONS.PAVEL POSÁD ,světící biskup čekobudějovický

Pontifikální mši svatou z poutní slavnosti Panny Marie Nanebevzaté bude sloužit J.Ex.Mons.Pavel Posád .Hudebně doprovodí Chrámový sbor Velešín ,který uvede :

W.A MOZART-JUBILATE DEO, B.SMETANA-BOŽE VELKÝ ,MOUDRÝ KRÁLI ,F.DURANTE -MAGNIFICAT

 

  Celý článek ...

06.08.2011, kategorie: Aktuality

SOBOTA 13.8. ,,DCERA KRÁLOVSKÁ" divadelní hra v 15.00

U příležitosti 800.let od narození sv.Anežky České bude uvede na nádvoří kláštera divad.hru

Divadelní soubor dětí českokrumlovského vikariátu pod vedením paní katechetky Štěpánky Talířové uvede hru o této světici na klášterním nádvoří . Celý článek ...

07.07.2011, kategorie: Aktuality

NEDĚLE 10.7.2011 v 10.00 ORLANDO DI LASSO -MISSA

NEDĚLE 10.7.2011 v 10.00 ORLANDO DI LASSO -MISSA
V neděli 10.7.2011 v 10.00 hod Mši svatou hudebně doprovodí Landeschor Puchenau -Linz
30.06.2011, kategorie: Aktuality

PROHLÍDKY KLÁŠTERA O STÁTNÍCH SVÁTCÍCH 5.a 6.7.

O státních svátcích státních 5. a 6.července 2011 jsou prohlídky kláštera možné - viz vlastní článek
30.06.2011, kategorie: Aktuality

ÚTERÝ 5.7.2011-MŠE SVATÁ V 10.00 HOD -Cyrilometodějská

O slavosti sv.Cyrila a Metoděje budeme slavit Mši svatou v 10.00 hodin
27.05.2011, kategorie: Aktuality

REQIEM ZA ROŽMBERKY-V NEDĚLI 29.5.2011 V 10.00 HODIN

REQIEM ZA ROŽMBERKY-V NEDĚLI 29.5.2011 V 10.00 HODIN
29.května 2011 v 10.00

V neděli 29.května 2011 v 10.00 v klášterním kostele
Reqiem za Rožmberky - mše svatá u příležitosti 400 let od úmrtí posledního z Rožmberků.
Chrámový sbor Velešín přednese:
Zdeněk Fibich: Missa Brevis

Přednáška v 15:00 hod: Rožmberkové,jejich význam v českých a evropských dějinách.
Přednáší historik Dr. Radomír Malý v návštěvnickém centru kláštera.

Srdečné zvou vyšebrodští cisterciáci. Celý článek ...

27.05.2011, kategorie: Aktuality

Pražský hrad v umění poštovní známky

Vernisáž 2. června 2011

Ohlédnutí za úspěšnou výstavou na Pražském hradě se koná ve výstavních prostorách návštěvnického centra Cisterciáckého opatství Vyšší Brod od 2.6.2011 do 2.10.2011. Celý článek ...

27.05.2011, kategorie: Aktuality

PROHLÍDKY KLÁŠTERA V NEDĚLI 29.5.2011 JIŽ OD 11.30 hod

PROHLÍDKY KLÁŠTERA V NEDĚLI 29.5.2011 JIŽ OD 11.30 hod

V neděli 29.5.2011 začínají prohlídky kláštera již od 11.30 hodin

27.05.2011, kategorie: Aktuality

STŘEDA 1.6.2011 V 10.00hod -SLAVNOST ZALOŽENÍ KLÁŠTERA

STŘEDA 1.6.2011 V 10.00hod -SLAVNOST ZALOŽENÍ KLÁŠTERA

Ve středu 1.6.2011 v 10.00 hod. budeme slavit mši svatou ze Slavnosti výročí posvěcení klášterního kostela ,což je zakládací den kláštera( 1.6.1259).Budeme při ní zpívat z Kyriale cisterciense -latinské cisterciácké ordinárium.

  Celý článek ...

28.04.2011, kategorie: Aktuality

30.DUBNA ZAČÍNAJÍ PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY KLÁŠTERA

30.DUBNA ZAČÍNAJÍ PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY KLÁŠTERA

Pravidelné prohlídky kláštera začínají již v sobotu 30.4. v 9.30 hod.

V klášterním kostele září nově zrekonstruované kaple sv.Benedikta,sv.Bernarda a Madony vyšebrodské,které je možno při prohlídce shlednout a pomodlit se v nich.Děkujeme Bohu ,že po dlouhých desetiletích se nám je podařilo opravit,protože vypadaly velmi zchátrale.Zvláště vyniká kaple Madony vyšebrodské,kde nové pozlacení ornamentů na stěnách dodává této kapli velmi důstojný ráz. Celý článek ...

13.03.2011, kategorie: Aktuality

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY KAŽDÝ PÁTEK V 15.00 HOD

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY KAŽDÝ PÁTEK V 15.00 HOD
Po celou dobu postní se modlíme každý pátek v 15.00 hod. Křížovou cestu našeho Pána

Svatopostní doba nám nabízí intezívnější poznání úžasné lásky Pána Ježíše k nám skrze Jeho oběť utrpení.Pobožnost Křížové cesty nám nám přibližuje drama Kristova útrpného putování. Celý článek ...

07.02.2011, kategorie: Aktuality

PRÁVO NA ŽIVOT -Přednáška v sobotu 12.2.2011 v 15.30 hod

PRÁVO NA ŽIVOT -Přednáška v sobotu 12.2.2011 v 15.30 hod
Nezabiješ ! - porušování Desatera Božích přikázání je v současné společnosti bagatelizováno

Srdečně vás zveme na přednášku Ignáce Pospíšila : Právo na život -současná témata

Hnutí pro život  v ČR- která se koná v sobotu 12.února 2011 v 15.30 hod.v seminárním sále Návštěvnického centra kláštera (1.patro nad klášterní kavárnou).Bude také promítnut film -Svobodná volba.

Problematika potratů je velmi aktuální.Jde o mnoho ztracených životů a přitom Evropa vymírá . O tom všem na této přednášce s filmem a následnou diskuzí. Celý článek ...

25.01.2011, kategorie: Aktuality

SLAVNOST SV.ROBERTA,ALBERICHA a ŠTĚPÁNA -26.1.

SLAVNOST SV.ROBERTA,ALBERICHA a ŠTĚPÁNA -26.1.
sv .Robert na oltáři vyšebrodského klášterního kostela
Ve středu 26.1.2011 v 10.00 hod budeme slavit slavnou mši svatou z této Slavnosti v zimní kapli

O Slavnosti svatých zakladatelů cisterciáckého řádu ve středu 26.ledna 2011 v 10.00hod budeme děkovat a prosit Pána za náš cisterciácký řád,za všechny naše příbuzné a příznivce.Tuto slavnou Mši svatou v latině doprovodíme zpěvem Cisterciáckého ordinária. Celý článek ...

20.11.2010, kategorie: Aktuality

REKONSTRUKCE KLÁŠTERNÍ VODNÍ ELEKTRÁRNY

REKONSTRUKCE KLÁŠTERNÍ VODNÍ ELEKTRÁRNY
Nová turbína Banki s generátorem
Rekonstruovaná klášterní malá vodní elektrárna uvedena do zkušebního provozu

Po úspěšné rekonstukci malé vodní elektrárny ,kdy byla na zakázku vyrobena nová Bankiturbína a namontováno zcela nové automatické ovládání,byl zahájen zkušební provoz výroby elektrické energie.

  Celý článek ...

20.11.2010, kategorie: Aktuality

VYSTAVENÍ RELIKVIÁŘE SVATÉHO KŘÍŽE TZV.ZÁVIŠOVA

VYSTAVENÍ RELIKVIÁŘE SVATÉHO KŘÍŽE TZV.ZÁVIŠOVA
Tisková zpráva
V roce 2013 bude vystaven k uctívání a k obdivu Závišův kříž ,v němž je dřevo z Kristova kříže

V našem  klášteře je již od roku 1285 (s vyjímkou let 1941-1945 a 1950-1994) uchováván a uctíván tzv.Závišův kříž ,pojmenovaný po Závišovi z Falkenštejna.Tento šlechtic ho daroval cisterciáckým mnichům vyšebrodského kláštera.V dutině jádra-pod křížením svislého a horního příčného ramene tohoto kříže-je uložena převzácná ,drahá všem křesťanům,ve velikosti 178 x 203 mm ,relikvie Kristova kříže z cedrového dřeva.

  Celý článek ...

 
Nahoru