Postranní panel

Aktuality

Aktuality

Aktuální oznámení, zprávy a jiné...

 

(306 článků)

 
10.02.2024, kategorie: Aktuality

POPELEČNÍ STŘEDA 14.ÚNORA 2024-SVĚCENÍ POPELA S UDĚLOVÁNÍM POPELCE-ASISTOVANÁ MŠE SVATÁ-V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

POPELEČNÍ STŘEDA 14.ÚNORA 2024-SVĚCENÍ POPELA S UDĚLOVÁNÍM POPELCE-ASISTOVANÁ MŠE SVATÁ-V KLÁŠTERNÍM KOSTELE
14.2.2024 v 07.15 hod bude svěcen popel s udělováním popelce následuje Mše svatá-V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

Tento den je přísný půst a vstupujeme do doby svatopostní.Po tuto celou dobu se modlíme bolestný růženec a každý pátek v 15.00 hodin je VIA CRUCIS- pobožnost křížové cesty v klášterním kostele.Budeme prožívat s naším Pánem dny zrady,ponížení ale zárověň láskyplného odevzdání se Bohu Otci v bolesti,kterou láska proměnila ve Vítězství.K těmto pobožnostem zveme i vás.

  Celý článek ...

10.02.2024, kategorie: Aktuality

DOBA SVATOPOSTNÍ-ODVRÁCENÍ SE OD ZLÉHO K DOBRU

DOBA SVATOPOSTNÍ-ODVRÁCENÍ SE OD ZLÉHO K DOBRU
VYUŽIJME TUTO MILOSTIPLNOU DOBU K DUCHOVNÍ OBNOVĚ NAŠEHO VZTAHU K PÁNU JEŽÍŠI

Na Popeleční středu, jež je liturgickou branou doby postní, jsme v jednotlivých čteních poznali v hrubých obrysech veškerou tvářnost postní doby. Církev se nám snaží ukázat, jak by měl být orientován náš duch, a poskytuje nám božské směrnice, abychom s rozhodností a odvahou, osvíceni světlem Velikonočního tajemství, postupovali na jedinečné duchovní cestě, jež nám postní doba nabízí.

  Celý článek ...

10.02.2024, kategorie: Aktuality

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY - KAŽDÝ POSTNÍ PÁTEK - OD 16.února 2024

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY - KAŽDÝ POSTNÍ  PÁTEK - OD 16.února 2024
Tato pobožnost se koná každý pátek v 15.00 hod v době svatopostní v klášterním kostele

V době svatopostní je nám pobožnost křížové cesty našeho Pána Ježíše,příležitostí k rozjímání nad Jeho láskou až k smrti. Texty této pobožnosti si připravují sami mniši našeho kláštera.Tuto událost ,která předcházela naší spáse ,vystižným způsobem také umocňují jednotlivá zastavení ,znázorněná na obrazech v našem klášterním kostele.Každý postní pátek v 15.00 hodin.Srdečně vás zveme.

  Celý článek ...

05.02.2024, kategorie: Aktuality

OBLÁČKA - PŘIJETÍ MNIŠSKÉHO HÁBITU 1.2.2024

OBLÁČKA - PŘIJETÍ MNIŠSKÉHO HÁBITU 1.2.2024
Br. Gulielmus (Vilém) Maria (Šimon Stanula) byl přijat do naší mnišské komunity

S radostí a vděčností Pánu a Panně Marii oznamujeme všem příbuzným, přátelům a dobrodincům, že v předvečer svátku Očišťování Panny Marie, kdy Šimon Stanula (polské národnosti) obdržel obláčku, v ní cisterciácký mnišský hábit a řeholní jméno Gulielmus (Vilém) Maria od sv. Theodorika. Těmito liturgickými akty začal kanonický roční noviciát dle Řehole sv. Benedikta v klášteře Naší Paní Vyšebrodské. Prosíme Vás o modlitbu za našeho spolubratra, aby se zdokonalil v lásce k Bohu a na celý život se mu zasvětil. Celý článek ...

30.01.2024, kategorie: Aktuality

LETOŠNÍ EXERCICIE NÁM VEDL DOM CUTHBERT BROGAN O.S.B.

LETOŠNÍ EXERCICIE NÁM VEDL DOM CUTHBERT BROGAN O.S.B.

Naše komunita každoročně vykonává týdenní exercicie. V letošním roce od 22. 1. do 27. 1. 2024 nám exercicie vedl opat anglického kláštera Farnborough Abbey Dom Cuthbert Brogan O.S.B. Narodil se jako anglikán, ale již v raném věku konvertoval ke katolické víře a nyní jako visitátor má kontrolu nad benediktýnskými kláštery své kongregace po celém světě. Děkujeme Pánu za tento požehnaný čas. Celý článek ...

15.01.2024, kategorie: Aktuality

KNIHA "ROŽMBERSKÁ HROBKA" OPĚT K ZAKOUPENÍ

KNIHA "ROŽMBERSKÁ HROBKA" OPĚT K ZAKOUPENÍ

Opět si od nás můžete zakoupit knihu Rožmberská hrobka, za 850 Kč, která popisuje průzkum hrobky Rožmberků za pomocí nedestruktivních metod. Celý článek ...

06.01.2024, kategorie: Aktuality

PÁTEK 2.ÚNORA - HROMNICE - CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ - MIMOŘÁDNĚ JIŽ V 6.15 HOD V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

 PÁTEK 2.ÚNORA - HROMNICE - CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ - MIMOŘÁDNĚ JIŽ V 6.15 HOD V KLÁŠTERNÍM  KOSTELE
SE SVĚCENÍM SVÍCÍ A PRŮVODEM KŘÍŽOVOU CHODBOU DO KLÁŠTERNÍHO KOSTELA

V pátek 2.února 2024 slavíme svátek Očišťování Blahoslavené Panny Marie čili Hromnic. Mimořádně již v 6.15 hodin bude svěcení svíci a potom,  křížovou chodbou, slavnostní průvod za zpěvu žalmů do klášterního kostela. Tam bude následovat chorální Mše svatá  s cisterciáckým ordináriem. Při ní budeme prosit za další milosti, potřebné  k službě našemu Pánu. Nejsvětější Panno oroduj za všechny zasvěcené osoby,zvláště za zdejší mnichy. Celý článek ...

03.01.2024, kategorie: Aktuality

NOVIC BR. ROBERT OPATEM VYŠEBRODSKÉHO KLÁŠTERA NA JEDEN DEN

NOVIC BR. ROBERT OPATEM VYŠEBRODSKÉHO KLÁŠTERA NA JEDEN DEN

Podle starého zvyku v našich klášteřích na svátek Mláďátek 28.12., který je u nás živý, přijme nejmladší člen komunity v tomto dni vedení kláštera a zaujme funkci opata. V tomto roce byl nejmladším br. Robert Maria a tak toto těžké břemeno přijal zároveň i se všemi povinnostmi a právy. Jedná se o veselou záležitost a svým způsobem to ilustruje to co říká Pán Ježíš: První budou poslední a poslední první.

  Celý článek ...

03.01.2024, kategorie: Aktuality

KONVENTNÍ NÁVŠTĚVA U SESTER BOROMEJEK V PRACHATICÍCH

KONVENTNÍ NÁVŠTĚVA U SESTER BOROMEJEK V PRACHATICÍCH

V pátek 29. prosince jsme navštívili rodný dům sv. Jana Nepomuka Neumanna, vyznámného světce Šumavy, buskupa ve Fidaelfii (U.S.A.). Byli jsme velmi pohostině přijati sestrami Boromejkami, které tento dům přetvořili na klášter s hospicem. Zároveň nás zdejší farář P. Plašil provedl nádherně opraveným děkanským kostelem sv. Jakuba, kde byl sv. Jan Nepomuk Neumann pokřtěn. Upřímné Pán Bůh zaplať. Celý článek ...

30.12.2023, kategorie: Aktuality

VÁNOCE 2023 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

VÁNOCE 2023 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE
Neděle 10. 12. 2023 od 12.00 do 16.00 hod. – Adventní trh na nádvoří kláštera
(Prodej klášterních produktů; prodej klášterních uzených ryb) Vice ZDE.
Čtvrtek 21. 12. - Sobota 23. 12. od 10.00 do 16.00 – Prodej klášterních ryb Více ZDE.

Neděle 24. 12. 2023 v  10.00 hod. – Nedělní mše svatá z Vigilie svátku Narození Našeho Pána Ježíše Krista
Neděle 24. 12. 2023 v 24.00 hod. – Půlnoční mše svatá z Narození Našeho Pána Ježíše Krista – se zpěvem vánočních koled
Pondělí 25. 12. 2023 v 10.00 hod. – Mše svatá: Hod Boží Vánoční

Úterý 26. 12. 2023 v 10.00 hod. – Mše svatá: Sv. Štěpána
Středa 27. 12. 2023 v 10.00 hod. – Mše svatá: Sv. Jana Apoštola a Evangelisty
Čtvrtek 28. 12. 2023 v 10.00 hod. – Mše svatá: Betlémských Neviňátek
Pátek 29.-30. 12. 2023 v 7.15 hod. v zimní kapli
Neděle 31. 12. 2023 v 10.00 hod. - Mše svatá: Sv. Silvestr - Zazní ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ Jakuba Jana Ryby

Sobota 6.1.2024 v 10.hod-Chorální mše svatá ze svátku sv.Tří Králů Celý článek ...

26.12.2023, kategorie: Aktuality

PRODEJ MNIŠSKÝCH PRODUKTŮ NA SILVESTRA A NOVÝ ROK

PRODEJ MNIŠSKÝCH PRODUKTŮ NA SILVESTRA A NOVÝ ROK

V neděli 31.12.2023 na sv. SILVESTRA po mši svaté (sloužená od 10.00) a v pondělí na Nový rok po skončení akce Živý betlém (začínající v 15.00) bude možné si před klášterním kostelem zakoupit mnišské produkty jako např. mošty, marmelády, medy, propolisové mastě, svícinky a další. Celý článek ...

09.12.2023, kategorie: Aktuality

ADVENT-RORÁTNÍ MŠE SVATÉ KE CTI PANNY MARIE

ADVENT-RORÁTNÍ MŠE SVATÉ KE CTI PANNY MARIE
Od od soboty 1.nešpor adventních 2.prosince až do nóny vigilie Narození Páně -slavíme dobu adventní

Církev nám v době adventní přivádí na mysl trojí příchod Páně:

1.příchod skrze Vtělení

2.příchod do srdcí věřícich

3.příchod k poslednímu soudu

Advent nás vybízí ke kajícnosti(fialové ornáty),avšak nijak nevylučuje tichou radost z brzkého příchodu Pána Ježíše.Přijde k nám Boží slovo .Jestliže budeme zachovávat Boží slovo ,beze vší pochyby ono zachová nás.(sv.Bernard v adventním kázání.)

Každé ráno ve všední dny v 07.15 hod. , budeme sloužit tradiční mše sv.ke cti P.Marie -Roráty se zpěvem českých rorátů (mimo svátky) v Zimní kapli-vstup přes varhanní kůr

 

Srdečně Vás zveme. Celý článek ...

24.11.2023, kategorie: Aktuality

BR. AELRED MARIA DNE 21. LISTOPADU SLOŽIL SLAVNÉ SLIBY

BR. AELRED MARIA DNE 21. LISTOPADU SLOŽIL SLAVNÉ SLIBY

Br. Aelred Maria O.Cist (Antonín Krejzar) na svátek Obětování Panny Marie v Chrámě 21. listopadu 2023 složil slavné sliby a tímto se zasvětil Bohu až do smrti v našem klášteře. Slavný profes přijal mnišskou kukuli a stal se plnohodnotným členem vyšebrodské mnišské komunity. Děkujeme všem, kteří jej provázíte svou modlitbou.

  Celý článek ...

20.11.2023, kategorie: Aktuality

SLAVNÁ ASISTOVANÁ MŠE SVATÁ 21. LISTOPADU 2023 V DEN SVÁTKU OBĚTOVÁNÍ PANNY MARIE V CHRÁMU

SLAVNÁ ASISTOVANÁ MŠE SVATÁ 21. LISTOPADU 2023 V DEN SVÁTKU OBĚTOVÁNÍ PANNY MARIE V CHRÁMU
PŘI MŠI SVATÉ SE BUDE TAKÉ KONAT OBŘAD SLAVNÝCH SLIBŮ BR. AELREDA M.
  • Srdečně Vás zveme k účasti na slavné asistované mši svaté v klasickém římském ritu v den svátku Obětování Panny Marie v chrámu 21. listopadu v 10.00 hod. Při mši svaté se bude také konat obřad slavných slibů, ve kterých se br. Aelred M. navždy zasvětí Bohu. Svěřujeme jej do Vašich modliteb.

Mši svatou hudebně doprovodí olomoucký pěvecký sbor Olio pod vedením sbormistryně Jany Synkové.

Mimo ordinárium mše "Veni sponsa Christi" od Giovanniho Palestriny zazní i Claudio Monteverdi a další autoři soudobé duchovní hudby. Celý článek ...

12.11.2023, kategorie: Aktuality

PÁTEK 8.12.2023 -NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE V 10.00 HOD

PÁTEK  8.12.2023 -NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE V 10.00 HOD
V 10.00 hod -CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ v klasickém římském ritu z tohoto svátku v klášterním kostele

,,... nejblahoslavenější Panna Maria byla v prvním okamžiku svého početí jedinečnou milostí a výsadou všemohoucího Boha vzhledem k zásluhám Ježíše Krista,spasitele lidského pokolení,uchována prosta vší poskvrny dědičné viny...."(bula Ineffabilis Deus od papeže Pia IX k prohlášení dogmatu v roce 1854) Celý článek ...

 
Nahoru