Postranní panel

Aktuality

Aktuality

Aktuální oznámení, zprávy a jiné...

 

(306 článků)

 
27.10.2014, kategorie: Aktuality

I.ETAPA REKONSTRUKCE ROŽMBERSKÉ BRÁNY

 I.ETAPA REKONSTRUKCE ROŽMBERSKÉ BRÁNY
SKONČILA OPRAVA STŔECHY A OBJEVENÉ RENESANČNÍ FRESKY NA VSTUPNÍ BRÁNĚ

Veliké překvapení nás čekalo po odkrytí vrstev maleb na průčelí Rožmberské brány,která je součastí nedávno restituované budovy.Restaurátoři postupně obnovili celou obří fresku ze 16.století s postavou sv.Bernarda a sv.Benedikta a uprostřed opět záři postava Panny Marie ,patronky našeho kláštera a cisterciáckého řádu.To vše ozdobeno symboly zakladatelského rodu Rožmberků,kterým se vyšebrodský klášter stal duchovním centerm a místem posledního odpočinku.I tato freska dokazuje jejich lásku a úctu ,kterou k tomuto posvátnému místu chovali.Upřímné Pán Bůh zaplať  všem ,kteří se zasloužili o tuto obnovu .Na jaře příštího roku ,pokud se podaří sehnat finanční prostředky,bychom rádi z rekonstruovali i druhou,vnitřní fasádu Rožmberské brány.Uvidíme,jaké nás čeká pod nánosem vrstev překvapení....Také generální úprava vrchního nádvoří se chýlí k zdárnému ukončení.Podařilo se opravit, pod přístupovou cestou, původní kanály,které byly za minulého režimu porušeny a tak se nyní nemusí návštěvníci kláštera po dešti brodit kalužemi. Celý článek ...

08.10.2014, kategorie: Aktuality

OD 7.10.2014 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY KLÁŠTERA

 OD 7.10.2014 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY KLÁŠTERA
NYNÍ - cist@klastervyssibrod.cz (PRO KONVENT) - tours@klastervyssibrod.cz(PROHLÍDKY)

Oznamujeme nové emailové adresy -viz výše.Dřívější jsou mimo provoz.Adresa webových stránek se nemění.Děkujeme za pochopení. Celý článek ...

10.09.2014, kategorie: Aktuality

POVÝŠENÍ SV.KŘÍŽE-SLAVNÁ MŠE SV. V NEDĚLI 14.8. 10.00

POVÝŠENÍ SV.KŘÍŽE-SLAVNÁ MŠE SV. V NEDĚLI 14.8. 10.00
PO MŠI SVATÉ JE KLANĚNÍ SE OSTATKŮM DŘEVA SV.KŘÍŽE V ROŽMBERSKÉ ORATOŘI

Již po staletí v našem klášteře uchováváme Závišův kříž,v němž je uloženo dřevo z pravého ,církví uznaného Kříže ,na němž zemřel náš Vykupitel Pán Ježíš.S bázní a velkou úctou se mu pokloníme v tiché adoraci po Mši svaté slavené ze svátku Povýšení Sv.Kříže.Klanění zakončíme litaniemi ke Sv.Kříži v neděli 14.srpna odpoledne.

  Celý článek ...

20.08.2014, kategorie: Aktuality

NEDĚLE 24.8. V 10.00 MŠE SV.ZE SVÁTKU SV.BARTOLOMĚJE

NEDĚLE 24.8. V 10.00 MŠE SV.ZE SVÁTKU SV.BARTOLOMĚJE
Chorální Mši svatou v klasickém římském ritu doprovodí Schola od sv.Anny z Černice

Bude obětována za všechny občany Vyššího Brodu.Je mu zasvěcen farní kostel.

  Celý článek ...

13.08.2014, kategorie: Aktuality

PÁTEK 15.8. V 10.00 -POUTNÍ MŠE SVATÁ S NOVOKNĚZEM

PÁTEK 15.8. V 10.00 -POUTNÍ MŠE SVATÁ S NOVOKNĚZEM
TENTO DEN JE SVÁTEK P.MARIE NANEBEVZATÉ -PATRONKY CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU

Chorální Mši svatou v klasickém římském ritu bude sloužit P.Karol Zaleski,novokněz z Institu dobrého pastýře ve Francii.Potom udělí jednotlivě novokněžské požehnání.

V tento den začínají prohlídky kláštera až ve 13.00 hodin. Celý článek ...

13.08.2014, kategorie: Aktuality

Sobota 16.8. v 15.00 - HRA O SV.VOJTĚCHU

Sobota 16.8. v 15.00 - HRA O SV.VOJTĚCHU
Divadelní soubor dětí čekokrumlovského vikariátu pod vedením paní katechetky Talířové zve

Příběh českého mučedníka sv. Vojtěcha se bude hrát na klášterním nádvoří. Vstup zdarma.

  Celý článek ...

07.08.2014, kategorie: Aktuality

V SOBOTU 9.SRPNA 2014 -PROHLÍDKY AŽ OD 13.00 HOD

V SOBOTU 9.SRPNA 2014 -PROHLÍDKY AŽ OD  13.00 HOD
Z důvodu pontifikální mše svaté,která je od 10.00 hod ,začínají prohlídky kláštera ve 13.00 hodin

Děkujeme za pochopení. Celý článek ...

02.08.2014, kategorie: Aktuality

PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ V SOBOTU 9.SRPNA V 10.00 HODIN

PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ V SOBOTU 9.SRPNA V 10.00 HODIN
CELEBRANTEM BUDE JEHO MILOST OPAT JOSEF OCSO Z KLÁŠTERA MARIAWALD

V tomto roce slavíme 100 let od odchodu do věčného království ,donedávna posledního svatého papeže Pia X.V duchu svého hesla ,,VŠE OBNOVIT V KRISTU"se zasloužil výrazně o  obnovu Církve.Aktuální výzva i dnes.....Pontifikální Mši svatou v klasickém římském ritu poděkujeme Bohu za dar tohoto Jeho služebníka.Bude při ní přednesena polyfonie od Palestriny -Mše ke cti papeže Marcela, v podání Literátského bratrstva z Netolic ,pod vedením Jiřího Churáčka.Srdečně vás všechny zveme.

  Celý článek ...

02.08.2014, kategorie: Aktuality

REKONSTRUKCE KLÁŠTERA POKRAČUJE

REKONSTRUKCE KLÁŠTERA POKRAČUJE
Probíhá restaurování renesančních fresek na restituované Rožmberské bráně a nádvoří

Pokračuje další etapa opravy fasád bývalého Opatského domu ,dnes v užívání Poštovního muzea.

Všem ,kteří nám pomáhají,ať už modlitbami čí materiálně i prací, upřímné PÁN BŮH ZAPLAŤ !Každou středu je za ně obětována v 6.45 konventní Mše svatá. Celý článek ...

25.07.2014, kategorie: Aktuality

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 15.8. V 10.00 HOD

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 15.8. V 10.00 HOD
Poutní mše svatá -chorální s cisterciáckým ordináriem v klasickém římském ritu

Všechny cisterciácké kláštery jsou zasvěceny Panně Marii Nanebevzaté,patronky našeho řádu.V den jejího svátku,ve středu 15.srpna v 10.00 hod. budeme slavit Chorální mši svatou v klasickém římském ritu dle misálu ,platném v roce 1962. Zazpíváme cisterciácké ordinárium -gregoriánský chorál z nádherných starobylých antifon z této liturgické slavnosti.Předtím ,v 8.45 bude mít v kapitulní síni obláčku Jan Šimek,který po roční kandidatuře přijme ,na znamení nového způsobu života, mnišský hábit a obdrží řeholní jméno.Prosíme o  modlitby za něho. Celý článek ...

03.07.2014, kategorie: Aktuality

SLAVNÉ MŠE SVATÉ V  5.7. A 11.7. V 10.00 HODIN

V TYTO SVÁTEČNÍ DNY JSOU PROHLÍDKY KLÁŚTERA AŽ PO BOHOSLUŽBÁCH V 13.00

 V sobotu 5.7. slavíme svátek svatých Cyrila a Metoda ,ve čtvrtek 11.7.  sv Benedikta ,otce západního mnišství. V tyto dny  budou Mše svaté v klasickém římském ritu v 10.00 hodin.Dopoledne se prohlídky nekonají,začínají až v 13.00 hodin Celý článek ...

19.06.2014, kategorie: Aktuality

Pošta jednou stopou

Pošta jednou stopou
21.6. - 14.9.2014

Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě zve na výstavu Pošta jednou stopou.

Ke stažení Ke stažení
13.06.2014, kategorie: Aktuality

VE ČTVRTEK 19.6. -PROHLÍDKY KLÁŠTERA AŽ OD 13.00 HOD

VE ČTVRTEK 19.6. -PROHLÍDKY KLÁŠTERA AŽ OD 13.00 HOD
Z důvodu slavení liturgie ze Slavnosti Božího Těla dopoledne nejsou prohlídky kláštera možné

První prohlídka začne v 13.00 hodin a od té doby bude otevřena i klášterní prodejna.

  Celý článek ...

05.05.2014, kategorie: Aktuality

V PÁTEK 9.KVĚTNA NEJSOU PROHLÍDKY KLÁŠTERA

Z důvodu účasti na pohřbu nečekaně zesnulé naší spolupracovnice paní ing. Zálešákové

Dne 1.května zemřela po krátké nemoci obětavá vedoucí organizace prohlídek kláštera ,paní ing. Věra Zálešáková.V pátek 9.5. je její pohřeb,proto tento den nejsou prohlídky kláštera možné.V sobotu 10.5.se prohlídky kláštera konají.Děkujeme za pochopení.

 

  Celý článek ...

28.02.2014, kategorie: Aktuality

Uzavírka vstupu do kláštera Rožmberskou bránou

Uzavírka vstupu do kláštera Rožmberskou bránou
od března 2014 až do odvolání

Z důvodu zahájení rekonstrukčních prací na Hlavní bráně (Rožmberské bráně) a přístupové komunikaci v horní části areálu Cisterciáckého opatství Vyšší Brod je možný vstup do areálu pouze po klášterních schodech v jeho dolní části. Schodiště navazuje na parkovací plochy u Vltavy (P1 a P2 - viz mapa Vyššího Brodu).

Omezení se týká období od března 2014 do odvolání.

Děkujeme za pochopení. Celý článek ...

 
Nahoru