Postranní panel

Aktuality

Aktuality

Aktuální oznámení, zprávy a jiné...

 

(306 článků)

 
25.01.2023, kategorie: Aktuality

VE ČTVRTEK 26.1. V 10.00 -CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ ZA SVÁTKU SVATÉHO ALBERICHA,JEDNOHO ZE ZAKLADATELŮ CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU

VE ČTVRTEK 26.1. V 10.00 -CHORÁLNÍ  MŠE SVATÁ ZA SVÁTKU SVATÉHO ALBERICHA,JEDNOHO ZE ZAKLADATELŮ CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU
Svátek sv.Albericha ,druhého opata Cisterciáckého řádu

Ve čtvrtek 26.ledna 2023 budeme slavit svátek našich Otců zakladatelů .Slavná Mše svatá -chorální bude sloužena v 10.00 hodin v  klasickém římském ritu ,dle cisterciáckého misálu ,platném v roce 1962 .Cisterciácké proprium zazpívá mnišská schóla bratří našeho kláštera. Celý článek ...

18.12.2022, kategorie: Aktuality

VÁNOCE 2022 V KLÁŠTEŘE NAŠÍ PANÍ VYŠEBRODSKÉ

VÁNOCE 2022 V KLÁŠTEŘE NAŠÍ PANÍ VYŠEBRODSKÉ
ROZPIS BOHOSLUŽEB / VÁNOČNÍ BLAHOPŘÁNÍ BRATŘÍ CISTERCIÁKŮ

Sobota 24. 12. 2022 v 24.00 hod. – Půlnoční mše svatá
Neděle 25. 12. 2022 v 10.00 hod. – Mše svatá: Hod Boží Vánoční
Pondělí 26. 12. 2022 v 10.00 hod. – Mše svatá: Sv. Štěpána
Úterý 27. 12. 2022 v 10.00 hod. – Mše svatá: Sv. Jana Apoštola a Evangelisty
Středa 28. 12. 2022 v 10.00 hod. – Mše svatá: Mláďátek
Čtvrtek 29. 12. 2022 v 7.15 v zimní kapli – Mše svatá: Sv. Tomáše Becketa Celý článek ...

18.12.2022, kategorie: Aktuality

PRODEJ VÁNOČNÍCH RYB Z KLÁŠTERNÍHO CHOVU 2022

PRODEJ VÁNOČNÍCH RYB Z KLÁŠTERNÍHO CHOVU 2022
Přijďte si i letos pro vánoční rybu z klášterních rybníků

KDY: St 21. 12. - Pá 23. 12. 2022 od 10.00 do 16.00 hod.

KDE: Na náměstí ve Vyšším Brodě vedle fary u kostela

ŠIROKÝ SORTIMENT • MOŽNOST ZPRACOVÁNÍ DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA Celý článek ...

09.12.2022, kategorie: Aktuality

BR. NIVARD MARIA SLOŽIL 8.12. 2022 ČASNÉ SLIBY

BR. NIVARD MARIA SLOŽIL 8.12. 2022 ČASNÉ SLIBY

S velkou radostí a vděčností dobrému Pánu a Panně Marii oznamujeme všem příbuzným, přátelům a dobrodincům, že po úspěšném absolvování noviciátu, dne 8.12.2022 o svátku Neposkvrněného početí Panny Marie br. Nivardus Maria složil časné sliby, které po třech letech vyústí v sliby slavné. V tento den obdržel černý cisterciácký škapulíř a těmito liturgickými akty slavnostně slíbili před Bohem a svatými stálost, poslušnost a obrácení mravů dle Řehole sv. Benedikta. Prosíme Vás, modlete se za našeho spolubratra, aby to, co dobrého Pán v něm započal, také dokončil. Deo gratias.

  Celý článek ...

26.11.2022, kategorie: Aktuality

ADVENT 2022 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

ADVENT 2022 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE
V sobotu 26.11. v 17.30 hodin budou první adventní nešpory s žehnáním adventních věnců

Do adventní doby vstoupíme slavením zpívaných  latinských nešpor v sobotu 26.listopadu 2022 v 17.30 v Zimní kapli kláštera .Předtím bude tradiční žehnání adventních věnců.

Po celý Advent budou slouženy ve všední dny v 7.15 hod. zpívané Rorátní mše svaté ke cti Panny Marie v Zimní kapli.V neděli a o zasvěcených svátcích v klášterním kostele v 10.00 hod.

Ve čtvrtek 8.prosince v 10.00 hod. bude slavena Slavná mše svatá -chorální ze svátku Neposkvrněného početí Panny Marie,doprovázená schólou vyšebrodských mnichů.Předtím v 7.00 hodin složí v kapitulní síni , časné sliby bratr Nivard Michal Hasoň,který úspěšně,s Boží pomocí ,absolvoval roční noviciát.

 

 

 

V sobotu 24.12.2022 v 7.15 bude slavena poslední adventní Rorátní mše .Slavná mše svatá ze svátku Narození Páně bude v půlnoci ve 24.00 hodin a otevře dobu vánoční .Všechny mše svaté jsou slaveny v klasickém římském ritu .Srdečně vás zveme. Celý článek ...

16.11.2022, kategorie: Aktuality

KNIŽNÍ NOVINKA K ZAKOUPENÍ: ROŽMBERSKÁ HROBKA - PŘÍBĚH HLEDÁNÍ

KNIŽNÍ NOVINKA K ZAKOUPENÍ: ROŽMBERSKÁ HROBKA - PŘÍBĚH HLEDÁNÍ

Kniha, kterou si můžete zakoupit, popisuje světově ojedinělý průzkum hrobky Rožmberků, která nebyla otevřena po celá čtyři století. Aby se uchovala nedotčená, průzkum se uskutečnil nedestruktivní metodou pomocí moderních technologií. Celý článek ...

08.11.2022, kategorie: Aktuality

PONDĚLÍ 21.11. SVÁTEK OBĚTOVÁNÍ PANNY MARIE-SLAVNÁ MŠE SV.V 10.00 HOD

V KLÁŠTERNIÍM KOSTELE -CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ S CISTERCIÁCKÝM PROPRIEM

Panna Maria nás vede k Ježíši,k Bohu ,k věčnému žívotu! Celý článek ...

08.11.2022, kategorie: Aktuality

MŠE SVATÉ A CHÓROVÉ MODLITBY PO CELÝ TÝDEN OPĚT V ZIMNÍ KAPLI

MŠE SVATÉ A CHÓROVÉ MODLITBY PO CELÝ TÝDEN OPĚT  V ZIMNÍ KAPLI
V NEDĚLI A O SVÁTCÍCH V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

Až do odvolání budou chórové modlitby a Mše svaté v Zimní kapli.Vchod je přes varhaní kůr. V neděli a o zasvěcených svátcích je  Mše svatá slavena vždy v kostele.Zveme Vás k účasti   na chórových modlitbách -Božském officiu dle cisterciáckého žáltáře, z části zpívaném mnichy v starobylém gregoriánském chorálu.VŠE KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ! Celý článek ...

31.10.2022, kategorie: Aktuality

DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY 2022

DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY 2022

Apoštolská penitenciárie na žádost České biskupské konference prodloužila dovolení, aby věřící mohli získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých již týden před dušičkami. Kromě toho Apoštolská penitenciárie z pověření papeže Františka umožnila letos získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých po celý listopad. Celý článek ...

26.10.2022 15:00, kategorie: Aktuality

GENERÁLNÍ KAPITULA 2022 CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU

GENERÁLNÍ KAPITULA 2022 CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU
PO SEDMI LETECH SE OPĚT SEŠLI PŘEDSTAVENÍ ZE VŠECH CISTERCIÁCKÝCH KLÁŠTERŮ CELÉHO SVĚTA

Od 9. října do 21. října zasedala v albánských horách u Říma Generální kapitula cisterciáckého řádu. Zastoupení na ni byli představení našeho řádu z celého světa od Brazílie přes Etiopii, Polsko, Českou Republiku až do USA, Vietnamu, Španělska atd. Celý článek ...

04.10.2022, kategorie: Aktuality

MŠE SVATÁ KE CTI BL. KARLA HABSBURSKÉHO - V NEDĚLI 23.10.2022 V 10.00 HOD.

MŠE SVATÁ KE CTI BL. KARLA HABSBURSKÉHO - V NEDĚLI 23.10.2022 V 10.00 HOD.

Srdečně Vás zveme ke zbožné účasti na mši svaté v klasickém (latinském) římském ritu ke cti bl. Karla Habsburského, posledního českého krále, v neděli dne 23.10.202210.00 hod. ve vyšebrodském klášterním kostele. Hudebně doprovodí Literátské bratrstvo DNES skladby MgA. Jiřího Churáčka. Celý článek ...

30.09.2022, kategorie: Aktuality

PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 1.10. 2022 do 30.4.2023 POUZE NA OBJEDNÁVKU PŘEDEM

PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 1.10. 2022 do 30.4.2023 POUZE NA OBJEDNÁVKU PŘEDEM
RÁDI VÁS PROVEDEME KLÁŠTEREM I MIMO HLAVNÍ SEZÓNU PO PŘEDCHOZÍ REZERVACI

K dispozici je trasa I (bez Závišova kříže), minimální počet osob je osm.Objednat se je možné na telefonu 00420 380746674-vrátnice kláštera nebo na mobilním čísle 724 184 145 ,a na emailové adrese :tours@klastervyssibrod.cz.Další informace naleznete na horní liště -PROHLÍDKY-Těšíme se na Vaší návštěvu.

  Celý článek ...

23.09.2022, kategorie: Aktuality

UPOZORNĚNÍ: OD PONDĚLÍ 26. ZÁŘÍ BUDOU VŠECHNY MŠE SVATÉ VE VŠEDNÍ DNY V 7:15 HOD.

UPOZORNĚNÍ: OD PONDĚLÍ 26. ZÁŘÍ BUDOU VŠECHNY MŠE SVATÉ VE VŠEDNÍ DNY V 7:15 HOD.

Mše svaté ve všední dny od pondělí 26. září 2022 budou v 7:15 hod. V neděle a slavnosti jako obvykle v 10.00 hod. Malé změny jsou také v denním řádu komunity. Tercie se taktéž posouvá o čtvrt hodiny na 9:15 hod. Obvyklá tichá adorace po Nóně nahrazuje modlitbu růžence po Nešporách a ke společnému růženci se budete moci připojit v témže čase pouze o sobotách a mariánských svátcích. Více naleznete ZDE.

  Celý článek ...

10.09.2022, kategorie: Aktuality

OD 1.ZÁŘÍ DO 30.ZÁŘÍ ZÁVIŠŮV KŘÍŽ VYSTAVEN V 11.00 A v 15.00 HOD.

OD 1.ZÁŘÍ DO 30.ZÁŘÍ ZÁVIŠŮV KŘÍŽ  VYSTAVEN V 11.00 A v 15.00 HOD.
ZLATÝ RELIKVIÁŘ S OSTATKEM SVATÉHO KŘÍŽE JE MOŽNO UCTÍT A OBDIVOVAT V ROŽMBERSKÉ ORATOŘI V TYTO HODINY V RÁMCI TRASY 2

Srdečně vás zveme k uctění a obdivu tohoto posvátného ostatku,jehož nádhera vyjadřuje nesmírnou hodnotu nástroje našeho vykoupení-dřeva kříže, na kterém za nás vykrvácel náš Spasitel Pán Ježíš a které je uloženo v této zlaté schráně .Je po mnoho staletí u nás v klášteře uctíván a přináší všem mnoho milostí.Přijďte se poklonit a poděkovat....

Součástí této trasy č.2 je i expozice Rožmberské hrobky a historie Závišova kříže v obnovených gotických sklepích.Je zde vystavena i kopie Vyšebrodského oltáře.

Další informace k návštěvě najdete v sekci -prohlídky kláštera-

Těšíme se na Vaši návštěvu. Celý článek ...

27.08.2022, kategorie: Aktuality

SLAVNÉ SLIBY BR. RAFAEL

SLAVNÉ SLIBY BR. RAFAEL
DNE 15. SRPNA 2022 NA SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Br. Rafael Maria O.Cist na slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna složil slavné sliby a tímto se zasvětil Bohu až do smrti v našem klášteře. Děkujeme všem, kteří jej provázíte svou modlitbou. Celý článek ...

 
Nahoru