Postranní panel

Aktuality

Aktuality

Aktuální oznámení, zprávy a jiné...

 

(306 článků)

 
05.05.2012, kategorie: Aktuality

PROHLÍDKY KLÁŠTERA O STÁTNÍM SVÁTKU 8.5. OD 9.30

PROHLÍDKY KLÁŠTERA O STÁTNÍM SVÁTKU 8.5. OD 9.30
v úterý 8.května 2012 jsou prohlídky od 9.30 do 17. 00 hodin.
29.03.2012, kategorie: Aktuality

BOHOSLUŽBY V NOVĚ OPRAVENÉ KAPLI SVATÉ ANNY

BOHOSLUŽBY V NOVĚ OPRAVENÉ KAPLI SVATÉ ANNY
O Květné neděli a Velikonočním triduu se konají všechny Bohoslužby v kapli sv.Anny

Z důvodu komplikovaného přístupu do Zimní kaple přes varhanní kůr,který je nyní také opravován,jsme se rozhodli změnit místo konání obřadů o Květné neděli,Zeleném čtvrtku,Velkém pátku,Bílé sobotě a Velikoční neděli i pondělí.Všechny Bohoslužby se budou konat v opravené kapli svaté Anny na klášterním hřbitově  ,ve spodní části nádvoří.Doba Bohoslužeb zůstavá nezměněna,dle rozvrhu na jiném místě těchto aktualit.

  Celý článek ...

16.03.2012, kategorie: Aktuality

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU A O VELIKONOCÍCH

BOHOSLUŽBY  VE SVATÉM TÝDNU A O VELIKONOCÍCH
Svatý týden a Velikonoční triduum v klasickém římském ritu ,dle misálu bl.Jana XXIII z r.1962

Květná neděle 1.4. v 10.00 hod-Mše svatá se svěcením ratolestí  a průvodem do kaple sv. Anny                             

Zelený čtvrtek 5.4. v 18.00 hod-Mše svatá s umýváním nohou-adorace do 22.00hod

Velký pátek 6.4. v 15.00 hod-korunka k Božímu milosrdenství ,litanie k sv.Kříži ,ve 20.00 hod-Velkopáteční obřady ,adorace u Božího hrobu do 22.00 hod

Bílá sobota 7.4. od 8.00 hod do 19.30 hod adorace u Božího hrobu ,ve 20.00 hod-Vigilie Vzkříšení-Mše svatá

Velikonoční neděle 8.4. v 10.00 hod -Chorální mše svatá ze Vzkříšení Pána Ježíše

Velikonoční pondělí 9.4. v 10.00 hod-Mše svatá z cisterciáckým chorálním ordináriem

Svatá zpověď je možná vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo dle domluvy

O Květné neděli a Velikonočním triduu se všechny bohoslužby konají v nově opravené kapli svaté Anny (vstup je přes klášterní hřbitov vedle Poštovního muzea) Celý článek ...

08.03.2012, kategorie: Aktuality

SVATÝ JOSEF- MŠE SVATÁ 19.BŘEZNA V 10.00 HODIN

Mši svatou z této slavnosti budeme slavit v pondělí 19.3. v 10.00 hod v klasickém římském ritu

Miassa Cantata s cisterciáckým chorálním ordináriem bude slavena v Zimní kapli.

Srdečně vás zveme. Celý článek ...

08.03.2012, kategorie: Aktuality

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA NAŠEHO KLÁŠTERA NA WEBU

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA NAŠEHO KLÁŠTERA NA WEBU
Srdečně vás zveme na virtuální prohlídku části našeho kláštera,než nás osobně navštívíte ...

Ještě dříve než k nám zavítáte, máte možnost navštívit část návštěvnické trasy virtuálně. Pomocí této nové interaktivní aplikace si můžete prohlédnout dvanáct krásných prostor vyšebrodského kláštera na našem webu. Včetně nově opravených kaplí, Madony Vyšebrodské a sv Benedikta v opatském kostele. Ten je nyní v rekonstrukci. Po ukončení náročné generální opravy bude jeho virtuální prezentace také k vidění. Přijměte naše pozvání ...

  Celý článek ...

21.02.2012, autor: Peter Seewald, kategorie: Aktuality

STOLEC SVATÉHO PETRA - NENAŠEL JEŽÍŠ LEPŠÍHO?

22.února - Stolce sv. Petra - jaký je význam papeže dnes, v době úpadku institucionální církve?

Nabízíme Vám překlad článku z něm. vydání časopisu VATICAN magazín od Petra Seewalda. Celý článek ...

21.01.2012, kategorie: Aktuality

PROHLÍDKY KLÁŠTERA V ROCE 2012-INFORMACE

PROHLÍDKY KLÁŠTERA V ROCE  2012-INFORMACE
ceny za prohlídku jsou stejné jako v loni a návštěvnická trasa je doplněna o některé unikáty

Návštěvníci našeho kláštera navštíví v rámci prohlídky i některé prostory, které jsou po rekonstrukci.Především tzv.Zimní kapli a  v ní  poprvé uvidí nádhernou gotickou sochu z 15.století  - tzv.Madonu strýčickou,která nám byla navrácena v roce 2011.Po 62 letech je možné rozjímat a obdivovat  Ukřížování vyšebrodské,velký deskový obraz gotického mistra z roku 1365.Ten je umístěn nad oltářní menzou této kaple.Rádi by jsme také zpřístupnili gotické sklepy ze 13.století pod opatstvím.Tyto majestátní podzemní gotické sály se budeme snažit do června zčásti opravit,tak aby je návštěvníci mohli o hlavní sezoně navštívit.Srdečně vás všechny zveme ,přijďte se posílit duchovní atmosférou našeho starobylého kláštera.Rovněž je možné se zůčastnit všech bohoslužeb mnichů,dle denniho řádu.

  Celý článek ...

22.12.2011, autor: Tři Mše svaté o Božím Hodu vánočním-Církev dnešní den překypuje radostí z Narození Páně, kategorie: Aktuality

MŠE SVATÉ V KLÁŠTEŘE O VÁNOCÍCH

 MŠE SVATÉ V KLÁŠTEŘE O VÁNOCÍCH
První Mše svatá-Půlnoční -v sobotu 24.12.ve 24.00 hod v klášterní Zimní kapli -

Mše svaté o Vánocích 2011 :

První Mše svatá ze slavnosti Narození Páně -Půlnoční 24.12. ve 24.hodin        

 Druhá Mše svatá - jitřní-tichá v neděli 25.12. v 7.45 hod

Třetí Mše svatá -zpívaná se zpěvem koled v neděli 25.12. v 10.00hod

Svátek sv Štěpána v pondělí 26.12.- Mše svatá zpívaná v 10.00 hod

Na Nový rok v neděli 1.1.2012 -Mše svatá zpívaná v 10.00 hod

Mše svaté jsou slouženy v klasickém římském ritu dle Misálu bl.Jana XXIII                     

  Celý článek ...

01.11.2011, kategorie: Aktuality

2.LISTOPADU -PAMÁTKA VŠECH ZESNULÝCH

V tento den jsou u nás slouženy tři Mše svaté za zemřelé

Mše svaté za zemřelé jsou slouženy -v 6.45 hod  ,v 7.45 hod v zimní kapli a v 15.30 hod v nově

opravené hřbitovní kapli sv.Anny,po té následují obřady na klášterním hřbitově

26.10.2011, kategorie: Aktuality

HOLD ROŽMBERKŮM - v sobotu 5. a v neděli 6.listopadu 2011

HOLD ROŽMBERKŮM - v sobotu 5. a v neděli 6.listopadu 2011
Význam Rožmberků v našich dějinách a jak opravdu vypadá jejich hrobka po 400 letech

Srdečně vás zveme na cyklus přednášek u příležitosti 400. výročí umrtí posledního Rožmberka od renomovaných odborníků v sobotu 5. a v neděli 6. listopadu 2011 vždy odpoledne od 14.00 hodin, v klášterním návštěvnickém centru. Zajímavé poznatky o Rožmberské hrobce, která byla 400 let zahalena tajemstvím, se na základě nedestruktívního kamerového výzkumu dozvíme v neděli 6.11. od 14.00 hod. od Mgr. Zuzany Thomové, která vedla výzkumný tým v roce 2009.

V neděli 6. listopadu, ve výroční den úmrtí Petra Voka, bude v 10.00 hodin obětována Mše svatá s latinským ordináriem Missa de Angelis v Zimní kapli za celý rod Rožmberků. Vchod do kaple je přes varhanní kůr. Srdečně vás zveme.

Více o programu ve vlastím článku. Celý článek ...

26.10.2011, kategorie: Aktuality

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH V ÚTERÝ 1.11. V 10.00 HODIN

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH V ÚTERÝ 1.11. V 10.00 HODIN
V tento den budeme slavit Mši svatou v klasickém římském ritu ,dle Misálu bl.Jana XXIII z r.1962

Kdo čte Nový Zákon se zřetelem na svaté , ví,jak je Církev myšlena.Ví ,že je Církví svatých -a ne hrdinů,podobajících se božstvům,kteří nikdy nechybují.Že musí počítat s pronásledováním. Nikde v evangeliu nestojí,že se tato Církev ,jakmile přestane mít  úspěch,se má přízpůsobovat světu.Zato je předem dáno ,že i když klesne,bude znovu obnovena.Tak jako na počátku.I skrze nespočetný počet Svatých dříve i dnes.Jejich silou je Boží síla. Boží láska.Proto slavíme 1.listopadu tuto Slavnost. Celý článek ...

23.10.2011, kategorie: Aktuality

PROHLÍDKY KLÁŠTERA V PÁTEK 28. A V SOBOTU 29.ŘÍJNA

PROHLÍDKY KLÁŠTERA V PÁTEK 28. A V SOBOTU 29.ŘÍJNA
V pátek 28. 10. je prohlídka kláštera v 10.00 hod a v sobotu 29.10 v 10.30 a v 15.30 hod

O státním svátku 28.10. je možná prohlídka kláštera v 10.00 hod  a v sobotu v 10.30 hod  a v 15.30 hod. bez předchozí objednávky.  Prohlídky jsou možné v češtině ,němčině,angličtině,holandštině ,francouštině,italštině,španělštině a ruštině,diky audioprůvodce nebo textu..Začátek  je v klášterní prodejně.Těšíme se na vaši návštěvu. Celý článek ...

19.10.2011, autor: Překlad článku od pofesora dějin umění na Univerzitě ve Freiburgu Petera Stephana , kategorie: Aktuality

BABYLONSKÉ ZAJETÍ OBRAZU - Obrat ve výkladu umění

BABYLONSKÉ  ZAJETÍ OBRAZU - Obrat ve výkladu umění
Presbytář klášterního kostela ve Vyšším Brodě
Katolické náboženství je bezesporu náboženstvím obrazů, které razí cestu Ježíšovu poselství

Jestliže Církev na začátku 19. století vehementně protestovala proti krádežím kulturních památek a ještě i v nacismu a komunismu se statečně zasazovala na obranu proti ideologickému zneužití umění, nezmohla se při krádežích v posledních desetiletích po roce 1968 téměř na odpor. Dokonce se sama začala v mnoha oblastech svého obrazového vybavení zbavovat. V mnoha kostelích byly obrazy v důsledku nových liturgických zvyklostí vytrženy ze svých funkčních souvislostí. Ve kterém katolickém kostele je ještě barokní oltář tajemným místem, na nějž kněz vystupuje jako Mojžíš na Sinaj, aby se spolu s řadami pozlacených andělů poklonil Bohu? Kde ještě zůstal oltář oním svatým místem, na němž sledován uchvácenými pohledy mramorových světců sestupuje Kristus k lidem, aby se jim v eucharistických způsobách daroval? Více o tomto aspektu ve vlastním článku, který jsme přeložili z časopisu VATICAN 8/9. Celý článek ...

16.10.2011, kategorie: Aktuality

GENERÁLNÍ OPRAVA INTERIERU OPATSKÉHO KOSTELA

GENERÁLNÍ OPRAVA INTERIERU OPATSKÉHO KOSTELA
oprava klášterního kostela
Po dokočení opravy střechy klášterního kostela jsme zahájili po 83 letech rekonstrukci interiéru
23.08.2011, kategorie: Aktuality

SOBOTA 27.8.2011 VE 20.00 -SLAVNOSTNÍ KONCERT

SOBOTA 27.8.2011 VE 20.00 -SLAVNOSTNÍ KONCERT
REQIEM OD BACHA, DVOŘÁKA, MOZARTA ,PUCCINIHO A CHERUBINIHO

U příležitosti 400.let od umrtí posledního Rožmberka ,pana Petra Voka se uskuteční slavnostní koncert v klášterním kostele v sobotu 27.8.2011 ve 20.00 hodin.

Učinkují :Virtuosi di Praga,sólisti ND Praha,soubor Lúčnica.Diriguje Oldřich Vlček

Srdečně všechny zveme.

 
Nahoru