Postranní panel

Aktuality

Aktuality

Aktuální oznámení, zprávy a jiné...

 

(306 článků)

 
16.08.2022, kategorie: Aktuality

V SOBOTU 20.SRPNA 2022 - SVÁTEK SV. BERNARDA V 10.00 HOD

V SOBOTU 20.SRPNA 2022 - SVÁTEK SV. BERNARDA V 10.00 HOD
V PŘEDVEČER SVÁTKU 19. 8. V 17.30 -SLAVNOSTNÍ CHORÁLNÍ NEŠPORY ZA DOPROVODU VARHAN A CHÓRU MNICHŮ

Slavná chorální mše svatá v sobotu 20. srpna 2022 v 10.00 hod. v klášterním kostele.

Prohlídky až od 13.00 hod.

Svatý Bernard je jeden z nejvýznamějších světců všech dob. Byl v pravdě nástrojem Božím a pěvcem mariánským. Jeho vstup do kláštera  Cistercium v Burgundsku, byl novým ipulsem pro obrodu celé Církve. Celý článek ...

11.08.2022, kategorie: Aktuality

Divadlo o sv. Zdislavě

13.8.2022 v 15 hodin

Divadlo o sv. Zdislavě

03.08.2022, kategorie: Aktuality

POUTNÍ SLAVNÁ MŠE SVATÁ V DEN SLAVNOSTI PANNY MARIE NANEBEVZATÉ V PONDĚLÍ 15.SRPNA V 10.00 HOD.

POUTNÍ SLAVNÁ MŠE SVATÁ V DEN SLAVNOSTI PANNY MARIE NANEBEVZATÉ V PONDĚLÍ 15.SRPNA V 10.00 HOD.

Panna Marie Nanebevzatá je patronkou všech cisterciáckých kostelů na celém světě a hlavní patronkou cisterciáckého řádu. Srdečně Vás zveme k účasti na slavné mši svaté v pondělí 15. srpna 2022 v 10.00 hod. v klášterním kostele ve Vyšším Brodě. Mše svatá bude sloužena v klasickém římském ritu a zároveň při této příležitosti br. Rafael Maria O. Cist složí slavné sliby.

Pohlídky budou až od 13.00 hod. Celý článek ...

26.07.2022, kategorie: Aktuality

DO VYŠEBRODSKÉ KOMUNITY BYL DNES PO ROČNÍ KANDIDATUŘE PŘIJAT BR. BENEDIKT

DO VYŠEBRODSKÉ KOMUNITY BYL DNES PO ROČNÍ KANDIDATUŘE PŘIJAT BR. BENEDIKT

Prosíme o vaše modlitby za nového člena naší komunity, P. (Dominika) Ettlera, který při dnešní obláčce (26.7.2022) přijal mnišský hábit a nové řeholní jméno - br. Benedikt. Nyní započal roční noviciát a bude se připravovat na rok k časným slibům. Celý článek ...

25.07.2022, kategorie: Aktuality

UMÍSTĚNÍ HAPTICKÉHO MODELU VYŠEBRODSKÉ MADONY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V CISTERCIÁCKÉM KLÁŠTEŘE VE VYŠŠÍM BRODĚ

UMÍSTĚNÍ HAPTICKÉHO MODELU VYŠEBRODSKÉ MADONY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V CISTERCIÁCKÉM KLÁŠTEŘE VE VYŠŠÍM BRODĚ

Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě přichází v nové letní turistické sezoně s velkou novinkou pro své návštěvníky – s haptickým modelem vytvořeným podle gotického deskového obrazu Madony z Vyššího Brodu, který je primárně určen nevidomým a slabozrakým, avšak přímo osahat si ho může kdokoli. Je umístěn v klášterní Galerii gotického umění. Celý článek ...

15.07.2022, kategorie: Aktuality

SOBOTA 16.7.2022 V 7.00 HOD. MŠE SVATÁ ZE SVATÉHO ŠTĚPÁNA HARDINGA,TŘETÍHO ZAKLÁDATELE CIST.ŘÁDU

PROHLÍDKY KLÁŠTERA ZAČÍNAJÍ AŽ ODPOLEDNE VE 13.00 HODIN

SRDEČNĚ VÁS ZVEME!

10.06.2022, kategorie: Aktuality

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA VE ČTVRTEK 16. ČERVNA 2022 V 10.00 HOD.

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA VE ČTVRTEK 16. ČERVNA 2022 V 10.00 HOD.
MŠE SVATÁ S PRŮVODEM BUDE VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTERNÍM KOSTELE

Srdečně Vás zveme na slavnost Božího Těla ve vyšebrodském klášterním kostele. Mše svatá s průvodem se bude konat 16.6.2022 v 10.hod. Celý článek ...

30.05.2022, kategorie: Aktuality

SLAVNÁ MŠE SVATÁ - HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ - NEDĚLE 5.června 2022 v 10.00 hod.

SLAVNÁ MŠE SVATÁ - HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ - NEDĚLE 5.června 2022 v 10.00 hod.
Mše v klasickém římském ritu bude sloužena v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie
  • Srdečně Vás zveme k účasti na slavné mši svaté v den svátku Seslání Ducha Svatého v neděli 5. června 2022 v 10.00 hod. v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
  • Sobotní vigilie (4.6. 2022) ze svátku se budou slavit v 15.00 hod.

  Celý článek ...

03.05.2022, kategorie: Aktuality

KONVENTNÍ NÁVŠTĚVA CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA V OSEKU

KONVENTNÍ NÁVŠTĚVA CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA V OSEKU

Dne 19. dubna naše komunita navštívila starobylý cisterciácký klášter v Oseku, kde jsme se pomodlili mnišské hodinky nad kryptou v klášterním kostele, kde odpočívá poslední opat zdejšího kláštera Dom. Bernard Thebes O. Cist, který klášter z velké části obnovil a v roce 2010 byl Pánem povolán na věčnost. Prosíme Pána, aby když to bude Jeho vůle, se opět zaplnil mnichy. Celý článek ...

27.04.2022, kategorie: Aktuality

3.NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH -8.KVĚTNA-SLAVNÁ MŠE SVATÁ S HUDEBNÍM DOPROVODEM V 10.00 HOD V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

.MIKULÁŠ TROUP:Missa "UT MENS NOSTRA CONCORDET VOCI NOSTRAE" a J .CHURÁČEK :"STAROBYLÁ LETANYE K MILOSTNÉMU OBRAZU MADONY VYŠEBRODSKÉ ´´

Doprovodí Sbor Mgr. Jiřího Churáčka .Srdečně zveme.

27.01.2022, kategorie: Aktuality

PRAVDA POTVRZENA: ODČINĚNÍ KŘIVDY Z KOLABORACE KLÁŠTERA S NACISTY

PRAVDA POTVRZENA: ODČINĚNÍ KŘIVDY Z KOLABORACE KLÁŠTERA S NACISTY

Ústavní soud ve svém nálezu z 18. Ledna 2022 potvrdil, že odebraný majetek státem 2019, patří našemu klášteru. Jedná se přibližně přes 2000 hektarů lesa, který je historickým vlastnictvím kláštera od dob Rožmberků. Tento majetek Rožmberkové věnovali vyšebrodským cisterciákům, aby mohli působit požehnaně v celém kraji. Nyní tedy byla odčiněna nehorázná křivda, kterou vyřkl svým rozsudkem Vrchní a Nejvyšší soud v roce 2019, že náš opat a klášter byli v době nacismu spolupracovníky tohoto zločineckého režimu, i když je známo, že Hitler klášter zrušil a mnichy s čele s opatem pronásledoval. Nejde tedy tímto nálezem Ústavního soudu jen o materiální restituci, ale především o potvrzení, že ČR je právní stát. Děkujeme Bohu a všem, kteří se zasloužili o tento výsledek, ať už modlitbami, právní službou i archivním bádáním. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Viz příloha - nález Ústavního soudu Celý článek ...

10.01.2022, kategorie: Aktuality

NA NOVÝ ROK V NAŠEM KLÁŠTEŘĚ ZAZNĚLA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A PROBĚHL OBŘAD PŘIJETÍ TONZURY

NA NOVÝ ROK V NAŠEM KLÁŠTEŘĚ ZAZNĚLA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A PROBĚHL OBŘAD PŘIJETÍ TONZURY

Při novoroční mši svaté 1.1.2022 naši přátelé zahráli a zazpívali Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby a ještě před ní, náš spolubratr Gerard Maria O.Cist vstoupil do klerického stavu při obřadném přijetí tonzury. Na obě události se můžete podívat jak v podobě videa tak fotografií. Celý článek ...

30.12.2021, kategorie: Aktuality

NOVOROČNÍ MŠE SVATÁ - JAKUB JAN RYBA

V SOBOTU 1.1.2022 V 10.00 HOD. VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTERÍM KOSTELE

Českou vánoční mši od Jakuba Jana Ryby zazpívá a zahraje sbor přátel vyšebrodského kláštera na novoroční mši svaté 1.1.2022 v 10.00 hod. Celý článek ...

11.12.2021, kategorie: Aktuality

OBLÁČKA - PŘIJETÍ MNIŠSKÉHO HÁBITU 8.12.2021

OBLÁČKA - PŘIJETÍ MNIŠSKÉHO HÁBITU 8.12.2021
Fr. Nivardus Maria Hasoň byl přijat do naší mnišské komunity

S velkou radostí a vděčností dobrému Pánu a Panně Marii oznamujeme všem příbuzným, přátelům a dobrodincům, že 8.12.2021 o svátku Neposkvrněného Početí Panny Marie Michael Hasoň obdržel obláčku, v ní cisterciácký mnišský hábit a řeholní jméno Nivardus Maria. Těmito liturgickými akty začal kanonický roční noviciát dle Řehole sv. Benedikta v klášteře Naší Paní Vyšebrodské. Prosíme Vás o modlitbu za našeho spolubratra, aby se zdokonalil v lásce k Bohu a na celý život se mu zasvětil. Celý článek ...

20.11.2021 09:30, kategorie: Aktuality

VÁNOCE 2023 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

VÁNOCE 2023 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE
Iniciála vyšebrodského rukopisu ze 14. stol.
ROZPIS BOHOSLUŽEB

24. 12. 2023 v 24.00 hod. – Půlnoční mše svatá
25. 12. 2023 v 10.00 hod. – Mše svatá: Hod Boží Vánoční
26. 12. 2023 v 10.00 hod. – Mše svatá: Sv. Štěpán
27. 12. 2023 v 10.00 hod. – Mše svatá: Sv. Jana Apoštola a Evangelisty
28. 12. 2023 v 10.00 hod. – Mše svatá: Mláďátek
29. 12. 2023 v 7.00 hod. v zimní kapli – Mše svatá: Sv. Tomáše Becketa Celý článek ...

 
Nahoru