Postranní panel

Aktuality

Aktuality

Aktuální oznámení, zprávy a jiné...

 

(306 článků)

 
27.05.2024, kategorie: Aktuality

CISTERCIÁCKÝ DEN V RAKOUSKÉM KLÁŠTEŘE ZWETTL VE STŘEDU 22. KVĚTNA

CISTERCIÁCKÝ DEN V RAKOUSKÉM KLÁŠTEŘE ZWETTL VE STŘEDU 22. KVĚTNA

Každým rokem se koná setkání klášterů kongregace Nejsvětějšího Srdce Ježíšova do které patříme i my. Letošní rok bylo setkání v rakouském klášteře Zwettl.  Celý článek ...

17.05.2024, kategorie: Aktuality

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA S PROCESÍM VE ČTVRTEK 30. KVĚTNA 2024 V 10.00 HOD.

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA S PROCESÍM VE ČTVRTEK 30. KVĚTNA 2024 V 10.00 HOD.
MŠE SVATÁ (CHORÁLNÍ) S CISTERCIÁCKÝM ORDINÁRIEM - PROHLÍDKY DNES BUDOU OMEZENY NA KLÁŠTERNÍ GALERIE

Ve čtvrtek 30. KVĚTNA 2024 v 10.00 hodin o slavnosti Božího Těla, budeme slavit Mši svatou - asistovanou (s cisterciáckým chorálním ordináriem) a s eucharistický průvodem v křížové chodbě. Ode mše svaté bude možnost adorace Nejsvětější svátosti až do 18.00 hod., kdy se zakončí po nešporách svátostným požehnáním.

Z tohoto důvodu prohlídky tento den budou omezeny pouze na klášterní galerie.  Celý článek ...

13.05.2024, kategorie: Aktuality

SOBOTA 1.ČERVNA 2024- 10.00-SLAVNÁ MŠE SVATÁ-ASISTOVANÁ--VÝROČNÍ DEN ZALOŽENÍ KLÁŠTERA

SOBOTA 1.ČERVNA 2024- 10.00-SLAVNÁ  MŠE SVATÁ-ASISTOVANÁ--VÝROČNÍ DEN ZALOŽENÍ KLÁŠTERA
TENTO DEN PROHLÍDKY ZAČÍNAJÍ AŽ VE 12.30 HODIN

1. června 1259 vysvětil pražský biskup Jan z Dražic vyšebrodský klášterní kostel Panny Marie Nanebevzaté. Tento den je slaven jako zakládací den našeho kláštera. V pondělí 5.června v 10.00 hodin ve slavné  Mši svaté v klasickém římském ritu, poděkujeme Bohu za všechny milosti, které uděloval a uděluje, na přímluvu Naší Paní Vyšebrodské, zdejším mnichům a všem přátelům kláštera. S vděčností se také budeme modlit za ušlechtilý rod Rožmberků, kteří sem mnichy pozvali chválit Pána a po celá staletí je podporovali. V tento den prohlídky začínají až od 12.30 hodin. Celý článek ...

08.05.2024, kategorie: Aktuality

SLAVNÁ MŠE SVATÁ ASISTOVANÁ - HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ - NEDĚLE 19. KVĚTNA 2024 v 10.00 HOD. S JÁHNEM A PODJÁHNEM

SLAVNÁ MŠE SVATÁ ASISTOVANÁ - HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ - NEDĚLE 19. KVĚTNA 2024 v 10.00 HOD. S JÁHNEM A PODJÁHNEM
Mše v klasickém římském ritu bude sloužena v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie

Srdečně Vás zveme k účasti na slavné mši svaté v den svátku Seslání Ducha Svatého v neděli 19. května 2024 v 10.00 hod. v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Hudebně liturgii doprovodí Husovický okrašlovací spolek pěvecký a zazní autoři jako Josef Puschmann, William Byrd a Tomás Luis de Victoria

 


 

Sobotní vigilie (18.5.2024) ze svátku se budou slavit v 15.00 hod. Celý článek ...

04.05.2024, kategorie: Aktuality

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ -SLAVNÁ MŠE SVATÁ- ASISTOVANÁ ,S JÁHNEM A PODJÁHNEM,VE ČTVRTEK 9.KVĚTNA V 10.00 HOD

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ -SLAVNÁ MŠE SVATÁ- ASISTOVANÁ ,S JÁHNEM A PODJÁHNEM,VE ČTVRTEK 9.KVĚTNA V 10.00 HOD
MŠE SV. V KLASICKÉM ŘÍMSKÉM RITU - PROPRIUM A ORDINÁRIUM ZPÍVÁ MNIŠSKÁ SCHOLA-PROHLÍDKY AŽ OD 13.00 HODIN

Po té co Pán Ježíš 40 dní po svém vzkříšení ,kdy využil tyto dny k tomu ,aby apoštoly poučoval a utvrzoval ve víře,která byla Jeho smrtí velice otřesena,vstupuje do nebe.

Apoštolové tehdy ,když viděli Pána na nebe vstupovat, po těchto čtyřiceti dnech posilňování ,nejenže zármutku nepociťují,nýbrž jasností pravdy o Vzkříšení   tak přesvědčeni,že jsou naplněni velikou radostí.Lidská přirozenost byla tak povýšena nad důstojnost andělů a tak Kristovo na nebe vstoupení i je naše povýšení,neboť jak říká sv.Lev Veliký:,, poněvadž kam hlava předešla,tam má přijít i tělo" Radujme se,nejmilejší,patřičnou radostí a ve zbožném díkučinění se veselme!.Přede Mší sv. je prosebné procesí křížovou chodbou s litaniemi,na znamení kajícnosti a že hledáme milosrdenství Božího.

  Celý článek ...

17.04.2024, kategorie: Aktuality

PONDĚLÍ 29. DUBNA V 10.00 HOD. SVÁTEK SV.ROBERTA Z MOLESME, PRVNÍHO OPATA - ZAKLADATELE CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU

PONDĚLÍ  29. DUBNA V 10.00 HOD. SVÁTEK SV.ROBERTA Z MOLESME, PRVNÍHO OPATA - ZAKLADATELE CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU
Slavná chorální asistovaná mše svatá v klášterním kostele

Srdečně Vás zveme k účasti na mši svaté ke cti sv. Roberta z Molesme, prvního opata zakladatele našeho řádu. Celý článek ...

27.03.2024, kategorie: Aktuality

OBLÁČKA - PŘIJETÍ MNIŠSKÉHO HÁBITU 21.3.2024

OBLÁČKA - PŘIJETÍ MNIŠSKÉHO HÁBITU 21.3.2024
Br. Placidus Maria (Tomáš Pałubicki) byl přijat do naší mnišské komunity

S radostí a vděčností Pánu a Panně Marii oznamujeme všem příbuzným, přátelům a dobrodincům, že v den svátku sv. Benedikta 21. března, kdy Tomáš Pałubicki (polské národnosti) obdržel obláčku, v ní cisterciácký mnišský hábit a řeholní jméno Placidus Maria. Těmito liturgickými akty začal kanonický roční noviciát na klášterního obláta, dle Řehole sv. Benedikta v klášteře Naší Paní Vyšebrodské. Prosíme Vás o modlitbu za našeho spolubratra, aby se zdokonalil v lásce k Bohu a na celý život se mu zasvětil. Celý článek ...

27.03.2024, kategorie: Aktuality

NABÍZÍME PRACOVNÍ MÍSTA: KUCHAŘ, POKLADNÍ, PRACOVNÍKA DO KAVÁRNY

NABÍZÍME PRACOVNÍ MÍSTA: KUCHAŘ, POKLADNÍ, PRACOVNÍKA DO KAVÁRNY

Nabídka pracovního místa:

  • KUCHAŘE na plný úvazek do klášterní kuchyně ve Vyšším Brodě.
  • POKLADNÍ (A ORGANIZACE TURISTICKÝCH PROHLÍDEK) do klášterní prodejny (sezónní květen-září)
  • PRACOVNICI do klášterní kavárny (sezónní květen-září)

Více informací k pracovní pozici na
tel: 602 156 127
email: cist@klastervyssibrod.cz Celý článek ...

24.03.2024, kategorie: Aktuality

VELIKONOCE 2024 - VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

VELIKONOCE 2024 - VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

24. března - Květná neděle:
10.00 hod. – Procesí křížovou chodbou, svěcení ratolestí a mše svatá.

25.-27. března 2024:
7.15 hod. – Konventní mše svatá v zimní kapli.


Velikonoční triduum

28. března – Zelený čtvrtek:
16.30 hod.
 – Mše svatá –  Poslední večeře Páně; obřad umývání nohou; adorace v Getsemanské zahradě do 22.00 hod.

29. března – Velký pátek:
11.00 hod. – Pobožnost křížové cesty.
15.00 hod. – Velkopáteční obřady; uctívání Kříže, adorace u Božího hrobu do 22.00 hod.

30. března – Bílá sobota:
9.30-17.30 hod. – Adorace u Božího hrobu.
18.00 hod. – Vigilie Vzkříšení, slavná mše svatá, svěcení paškálů, velikonoční chorální zpěvy – cisterciácké proprium.


31. března – Neděle Vzkříšení:
10.00 hod. – Slavná chorální mše svatá

1. - 2. dubna– Pondělí a úterý velikonoční:
10.00 hod.
 – Slavná chorální mše svatá Celý článek ...

kategorie: Aktuality

SVATÝ TÝDEN -VELIKONOCE 2024- Jsme svobodni,spaseni ..

SVATÝ TÝDEN -VELIKONOCE 2024- Jsme svobodni,spaseni ..
Velikonoce jsou pravou spásou lidstva -Pozvání na velikonoční obřady v našem klášteře

 

 

 

 

  Celý článek ...

kategorie: Aktuality

HORAE TENEBRAE-TEMNÉ HODINKY-CHÓROVÉ MODLITBY V TRIDUU

HORAE TENEBRAE-TEMNÉ HODINKY-CHÓROVÉ MODLITBY V TRIDUU
Temnými se nazývají proto ,že o sv.Triduu začínají za tmy.Vzbuzují v nás žal nad umučením našeho Pána Ježíše Krista,nazývají se také žalostivé.Konají se od 04.30 V Zimní kapli a jsou přístupné věřícím.

Tato starobylou skladbu Božského officia se opět v našem klášteře modlíme od Vigilie Zeleného čtvrtku až do nóny Bílé soboty. Tyto tesklivé chórové modlitby se skládají ze žalmu zvláště kajících, čtení z  epištol, z církevních Otců a také ze starozákonního zpěvu - Pláče proroka Jeremiáše. Po každé části Jeremiášova pláče následuje antifona: Jeruzaléme, Jeruzaléme, obrať se k Pánu, svému Bohu! - Ten Jeruzalém jsme my.... Celý článek ...

08.03.2024, kategorie: Aktuality

ČTVRTEK 21.BŘEZNA-SVÁTEK SV.BENEDIKTA,OTCE ZÁPADNÍHO MNIŠSTVÍ A  PATRONA EVROPY-V 10.00 HOD

ČTVRTEK  21.BŘEZNA-SVÁTEK SV.BENEDIKTA,OTCE ZÁPADNÍHO MNIŠSTVÍ  A  PATRONA EVROPY-V 10.00 HOD
CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ V 10.00 HODIN-S CISTERCIÁCKÝM PROPRIEM ,ZPÍVÁ SCHOLA MNICHŮ NAŠEHO KLÁŠTERA

Tuto Mši svatou obětujeme za celý náš řád a za všechny mnichy a mnišky ,bojující pod Řeholí svatého Benedikta a  za pokoj ve světě.

Svatý Otče Benedikte,Otče mnišství a patrone Evropy ,oroduj za nás a za celou Evropu. Celý článek ...

01.03.2024, kategorie: Aktuality

PÁTEČNÍ KAJÍCÍ PROCESÍ BUDE UŽ JEN 15. BŘEZNA

PÁTEČNÍ KAJÍCÍ PROCESÍ BUDE UŽ JEN 15. BŘEZNA

Do svatých Velikonc bude kající procesí už pouze v pátek 15. března. Na 8. a 22. března připadná vyšší svátek, který tuto kající pobožnost ruší. Pobožnost křížové cesty v 15.00 však zůstává.

  Celý článek ...

14.02.2024, kategorie: Aktuality

KAJÍCÍ PROCESÍ V DOBĚ POSTNÍ - MIMO JINÉ I ZA UKONČENÍ VÁLEK - KAŽDÝ PÁTEK V 9.30 HOD

KAJÍCÍ PROCESÍ V DOBĚ POSTNÍ - MIMO JINÉ I ZA UKONČENÍ VÁLEK - KAŽDÝ PÁTEK V 9.30 HOD

Letos opět jsou kající průvody v době postní (každý pátek).  Modlíme se tedy především za Vás, kteří jste s naším klášterem jakýmkoli způsobem spojeni nebo jej podporujete jak modlitbami tak materiálně, ale také i za ochranu naší země a světa před hrozbami válek.

Sedm kajících žalmů vyjadřuje nářek nad našimi hříchy, prosbu Boha o slitování a naději v jeho pomoc. Litanie Sanctorum se pak obrací ke všem svatým, kteří mohou u Boha dosáhnout mocné přímluvy, jelikož pro jejich spravedlnost a svatost s jakou žili zde na zemi, je jejich přímluva u Boha milejší.Kající Průvod začíná po Tercii v 9.30 hodin.Srdečně vás zveme.

  Celý článek ...

14.02.2024, kategorie: Aktuality

ÚTERÝ 19.3.SLAVNOST SV.JOSEFA,SNOUBENCE PANNY MARIE A PATRONA CELÉ CÍRKVE

ÚTERÝ 19.3.SLAVNOST SV.JOSEFA,SNOUBENCE PANNY MARIE A PATRONA CELÉ CÍRKVE
SLAVNÁ MŠE SVATÁ v 10.00 HODIN V KLÁŠTERNÍM KOSTELE-CHORÁLNÍ-HUDEBNÍ DOPROVOD-MNŠSKÁ SCHÓLA NAŠEHO KLÁŠTERA

Svatý Josefe, Patrone Církve,ochraňuj rodinu Církve a našeho národa tak,jako jsi ochraňoval Svatou rodinu,spolu s Kristem a Pannou Marií. Celý článek ...

 
Nahoru