Postranní panel

Aktuality

Aktuality

OMLOUVÁME SE,ALE PROHLÍDKY KLÁŠTERA VE STŘEDU 29.KVĚTNA 2024 SE Z DŮVODU PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTICKÉHO PROUDU NEKONAJÍ.

(310 článků)

 
16.06.2024, kategorie: Aktuality

NEDĚLE 23. ČERVNA: SLAVNÁ MŠE SVATÁ ZA DOPROVODU ORCHESTRU

NEDĚLE 23. ČERVNA: SLAVNÁ MŠE SVATÁ ZA DOPROVODU ORCHESTRU
J. HAYDN: MISSA BREVIS ST. JOANNIS DE DEO A. BRUCKNER: LOCUS ISTE

Srdečně Vás zveme v neděli 23. června 2024 v 10.00 na slavnou mši svatou v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie, za doprovodu sboru CORO CARISSIMI (Gymnázijum Adalberta Stiftera z Lince) a LUX IUVENES PRAGA (Komorní orchestr Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy). Varhany: MARTIN WEISS Dirigent: EDUARD WÜRZBURGER. Zazní J. HAYDN: MISSA BREVIS ST. JOANNIS DE DEO a A. BRUCKNER: LOCUS ISTE. Celý článek ...

13.06.2024, kategorie: Aktuality

SLAVNOST SVATÝCH APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA V SOBOTU 29. ČERVNA

SLAVNOST SVATÝCH APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA V SOBOTU 29. ČERVNA
Slavná asistovaná mše svatá v 10.00 v klášterním kostele.

Dne 29. června 2024 v sobotu je slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla, základních sloupů katolické církve. Srdečně Vás zveme tento den k účasti na chorální asistované mši svaté, která se bude konat v 10.00 hod. v klášterním kostele, a k vyprošení si u těchto významných apoštolů milosti pro Církev, která to v těchto časech velmi potřebuje.

Prohlídky kláštera až od 13.00 hod. Celý článek ...

13.06.2024, kategorie: Aktuality

SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE V ÚTERÝ 2. ČERVENCE 2024

SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE V ÚTERÝ 2. ČERVENCE 2024

Tento den v úterý 2. července 2024 oslavíme událost Navštívení blahoslavené Panny Marie. Tento den si připomínáme, kdy Panna Maria v radosti navštívila svou příbuznou Alžbětu (pravděpodobně sestřenici), když se při zvěstování od anděla dozvěděla, i přes její pokročilý věk, o jejím požehnaném stavu. V tento den z úst Panny Marie vytryskl pro církev jeden z nejkrásnějších chvalozpěvů – Magnificat, který Církev ve svých hodinách zpívá při každých Nešporách. V tento den si připomínáme setkání Pána Ježíše a jeho předchůdce sv. Jana Křtitele, který se radostí „pohnul v matčině lůně“ ač ještě neužíval rozum. Tento svátek nám také udává krásný příklad blíženecké lásky, kterou Panna Maria Alžbětě prokázala.

Srdečně Vás zveme k účasti na slavné mši svaté v 10.00 hod. v klášterním kostele.

Prohlídky kláštera až od 13.00 hod. Celý článek ...

13.06.2024, kategorie: Aktuality

SLAVNOST SVATÝCH VĚROZVĚSTŮ CYRILA A METODĚJE V PÁTEK 5. ČERVENCE 2024

SLAVNOST SVATÝCH VĚROZVĚSTŮ CYRILA A METODĚJE V PÁTEK 5. ČERVENCE 2024
Slavná asistovaná mše svatá v 10.00 v klášterním kostele. Prohlídky kláštera až od 13.00.

 Dne 5. července 2024 v pátek je slavnost svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, apoštolů Čech a Moravy. Srdečně Vás zveme tento den k účasti na chorální asistované mši svaté, která se bude konat v 10.00 hod. v klášterním kostele, a k vyprošení si u těchto významných světců milosti a obnovu Víry pro náš národ.

Prohlídky kláštera až od 13.00 Celý článek ...

02.06.2024, kategorie: Aktuality

PÁTEK 7. ČERVNA 2024- SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ - 10.00 HOD MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ

PÁTEK 7. ČERVNA 2024- SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ - 10.00 HOD MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ
Prohlídky kláštera budou od 12.30 hodin

,,Já však s důvěrou čerpám ze srdce Páně to, čeho se mě samotnému nedostává...." z kázání sv. Bernarda.

Mši svatou v klasickém římském ritu z tohoto svátku budeme slavit v pátek 7. června v 10.00 v našem klášterním kostele. Po nešporách v 18.00 hodin bude adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí, zakončena litaniemi a zasvěcením Nejsvětějšímu Srdci Páně celého cisterciáckého řádu i všech přítomných. Tak oslavíme lásku Kristovu, která ze soucitu s námi za nás trpěla. Nejsvětější Srdce Pána Ježíše platí právě za sídlo a symbol Lásky. V něm máme úkryt před nepohodou života, jak krásně vyjádřil svatý Bernard a po té další velká ctitelka-cisterciačka sv.Luitgarda. Chorální proprium a ordinárium bude zpívat schola vyšebrodských mnichů.

Tento den se prohlídky kláštera budou konat až od 12.30 hod. Celý článek ...

28.05.2024, kategorie: Aktuality

CISTERCIÁCKÝ DEN V RAKOUSKÉM KLÁŠTEŘE ZWETTL V ÚTERÝ 21. KVĚTNA 2024

CISTERCIÁCKÝ DEN V RAKOUSKÉM KLÁŠTEŘE ZWETTL V ÚTERÝ 21. KVĚTNA 2024

Každým rokem se koná setkání klášterů kongregace Nejsvětějšího Srdce Ježíšova do které patříme i my. Letošní rok bylo setkání v rakouském klášteře Zwettl. Celý den jsme prožili ve společenství  cca 200 mnichů a mnišek v krásné duchovní atmosféře. DEO GRATIAS! Celý článek ...

17.05.2024, kategorie: Aktuality

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA S PROCESÍM VE ČTVRTEK 30. KVĚTNA 2024 V 10.00 HOD.

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA S PROCESÍM VE ČTVRTEK 30. KVĚTNA 2024 V 10.00 HOD.
MŠE SVATÁ (CHORÁLNÍ) S CISTERCIÁCKÝM ORDINÁRIEM - PROHLÍDKY DNES BUDOU OMEZENY NA KLÁŠTERNÍ GALERIE

Ve čtvrtek 30. KVĚTNA 2024 v 10.00 hodin o slavnosti Božího Těla, budeme slavit Mši svatou - asistovanou (s cisterciáckým chorálním ordináriem) a s eucharistický průvodem v křížové chodbě. Ode mše svaté bude možnost adorace Nejsvětější svátosti až do 18.00 hod., kdy se zakončí po nešporách svátostným požehnáním.

Z tohoto důvodu prohlídky tento den budou omezeny pouze na klášterní galerie.  Celý článek ...

13.05.2024, kategorie: Aktuality

SOBOTA 1.ČERVNA 2024- 10.00-SLAVNÁ MŠE SVATÁ-ASISTOVANÁ--VÝROČNÍ DEN ZALOŽENÍ KLÁŠTERA

SOBOTA 1.ČERVNA 2024- 10.00-SLAVNÁ  MŠE SVATÁ-ASISTOVANÁ--VÝROČNÍ DEN ZALOŽENÍ KLÁŠTERA
TENTO DEN PROHLÍDKY ZAČÍNAJÍ AŽ VE 12.30 HODIN

r. 1259 vysvětil pražský biskup Jan z Dražic vyšebrodský klášterní kostel Panny Marie Nanebevzaté. Tento den je slaven jako zakládací den našeho kláštera.  1.června v 10.00 hodin ve slavné  Mši svaté v klasickém římském ritu, poděkujeme Bohu za všechny milosti, které uděloval a uděluje, na přímluvu Naší Paní Vyšebrodské, zdejším mnichům a všem přátelům kláštera. S vděčností se také budeme modlit za ušlechtilý rod Rožmberků, kteří sem mnichy pozvali chválit Pána a po celá staletí je podporovali. V tento den prohlídky začínají až od 12.30 hodin. Celý článek ...

08.05.2024, kategorie: Aktuality

SLAVNÁ MŠE SVATÁ ASISTOVANÁ - HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ - NEDĚLE 19. KVĚTNA 2024 v 10.00 HOD. S JÁHNEM A PODJÁHNEM

SLAVNÁ MŠE SVATÁ ASISTOVANÁ - HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ - NEDĚLE 19. KVĚTNA 2024 v 10.00 HOD. S JÁHNEM A PODJÁHNEM
Mše v klasickém římském ritu bude sloužena v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie

Srdečně Vás zveme k účasti na slavné mši svaté v den svátku Seslání Ducha Svatého v neděli 19. května 2024 v 10.00 hod. v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Hudebně liturgii doprovodí Husovický okrašlovací spolek pěvecký a zazní autoři jako Josef Puschmann, William Byrd a Tomás Luis de Victoria

 


 

Sobotní vigilie (18.5.2024) ze svátku se budou slavit v 15.00 hod. Celý článek ...

04.05.2024, kategorie: Aktuality

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ -SLAVNÁ MŠE SVATÁ- ASISTOVANÁ ,S JÁHNEM A PODJÁHNEM,VE ČTVRTEK 9.KVĚTNA V 10.00 HOD

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ -SLAVNÁ MŠE SVATÁ- ASISTOVANÁ ,S JÁHNEM A PODJÁHNEM,VE ČTVRTEK 9.KVĚTNA V 10.00 HOD
MŠE SV. V KLASICKÉM ŘÍMSKÉM RITU - PROPRIUM A ORDINÁRIUM ZPÍVÁ MNIŠSKÁ SCHOLA-PROHLÍDKY AŽ OD 13.00 HODIN

Po té co Pán Ježíš 40 dní po svém vzkříšení ,kdy využil tyto dny k tomu ,aby apoštoly poučoval a utvrzoval ve víře,která byla Jeho smrtí velice otřesena,vstupuje do nebe.

Apoštolové tehdy ,když viděli Pána na nebe vstupovat, po těchto čtyřiceti dnech posilňování ,nejenže zármutku nepociťují,nýbrž jasností pravdy o Vzkříšení   tak přesvědčeni,že jsou naplněni velikou radostí.Lidská přirozenost byla tak povýšena nad důstojnost andělů a tak Kristovo na nebe vstoupení i je naše povýšení,neboť jak říká sv.Lev Veliký:,, poněvadž kam hlava předešla,tam má přijít i tělo" Radujme se,nejmilejší,patřičnou radostí a ve zbožném díkučinění se veselme!.Přede Mší sv. je prosebné procesí křížovou chodbou s litaniemi,na znamení kajícnosti a že hledáme milosrdenství Božího.

  Celý článek ...

17.04.2024, kategorie: Aktuality

PONDĚLÍ 29. DUBNA V 10.00 HOD. SVÁTEK SV.ROBERTA Z MOLESME, PRVNÍHO OPATA - ZAKLADATELE CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU

PONDĚLÍ  29. DUBNA V 10.00 HOD. SVÁTEK SV.ROBERTA Z MOLESME, PRVNÍHO OPATA - ZAKLADATELE CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU
Slavná chorální asistovaná mše svatá v klášterním kostele

Srdečně Vás zveme k účasti na mši svaté ke cti sv. Roberta z Molesme, prvního opata zakladatele našeho řádu. Celý článek ...

27.03.2024, kategorie: Aktuality

NABÍZÍME PRACOVNÍ MÍSTA: KUCHAŘ, POKLADNÍ, PRACOVNÍKA DO KAVÁRNY

NABÍZÍME PRACOVNÍ MÍSTA: KUCHAŘ, POKLADNÍ, PRACOVNÍKA DO KAVÁRNY

Nabídka pracovního místa:

  • KUCHAŘE na plný úvazek do klášterní kuchyně ve Vyšším Brodě.
  • POKLADNÍ (A ORGANIZACE TURISTICKÝCH PROHLÍDEK) do klášterní prodejny (sezónní květen-září)
  • PRACOVNICI do klášterní kavárny (sezónní květen-září)

Více informací k pracovní pozici na
tel: 602 156 127
email: cist@klastervyssibrod.cz Celý článek ...

27.03.2024, kategorie: Aktuality

OBLÁČKA - PŘIJETÍ MNIŠSKÉHO HÁBITU 21.3.2024

OBLÁČKA - PŘIJETÍ MNIŠSKÉHO HÁBITU 21.3.2024
Br. Placidus Maria (Tomáš Pałubicki) byl přijat do naší mnišské komunity

S radostí a vděčností Pánu a Panně Marii oznamujeme všem příbuzným, přátelům a dobrodincům, že v den svátku sv. Benedikta 21. března, kdy Tomáš Pałubicki (polské národnosti) obdržel obláčku, v ní cisterciácký mnišský hábit a řeholní jméno Placidus Maria. Těmito liturgickými akty začal kanonický roční noviciát na klášterního obláta, dle Řehole sv. Benedikta v klášteře Naší Paní Vyšebrodské. Prosíme Vás o modlitbu za našeho spolubratra, aby se zdokonalil v lásce k Bohu a na celý život se mu zasvětil. Celý článek ...

24.03.2024, kategorie: Aktuality

VELIKONOCE 2024 - VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

VELIKONOCE 2024 - VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

24. března - Květná neděle:
10.00 hod. – Procesí křížovou chodbou, svěcení ratolestí a mše svatá.

25.-27. března 2024:
7.15 hod. – Konventní mše svatá v zimní kapli.


Velikonoční triduum

28. března – Zelený čtvrtek:
16.30 hod.
 – Mše svatá –  Poslední večeře Páně; obřad umývání nohou; adorace v Getsemanské zahradě do 22.00 hod.

29. března – Velký pátek:
11.00 hod. – Pobožnost křížové cesty.
15.00 hod. – Velkopáteční obřady; uctívání Kříže, adorace u Božího hrobu do 22.00 hod.

30. března – Bílá sobota:
9.30-17.30 hod. – Adorace u Božího hrobu.
18.00 hod. – Vigilie Vzkříšení, slavná mše svatá, svěcení paškálů, velikonoční chorální zpěvy – cisterciácké proprium.


31. března – Neděle Vzkříšení:
10.00 hod. – Slavná chorální mše svatá

1. - 2. dubna– Pondělí a úterý velikonoční:
10.00 hod.
 – Slavná chorální mše svatá Celý článek ...

kategorie: Aktuality

SVATÝ TÝDEN -VELIKONOCE 2024- Jsme svobodni,spaseni ..

SVATÝ TÝDEN -VELIKONOCE 2024- Jsme svobodni,spaseni ..
Velikonoce jsou pravou spásou lidstva -Pozvání na velikonoční obřady v našem klášteře

 

 

 

 

  Celý článek ...

 
Nahoru