Postranní panel

Aktuality

Aktuality

Aktuální oznámení, zprávy a jiné...

 

(302 článků)

 
28.12.2020, kategorie: Aktuality

OD 27.12. 2020 OPĚT ÚČAST VĚŘÍCÍCH NA MŠI SVATÉ ,DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY, OMEZENA.

VIZ -OPATŘENÍ VLÁDY ČR, Č.1375, KVŮLI ZABRÁNĚNÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Toto omezení bohužel platí i na chórové modlitby,obsazenost nejvýše 10% míst k sezení a s rouškou,.. Modleme se za ukončení pandemie!

09.12.2020, kategorie: Aktuality

OD TÉTO NEDĚLE JSOU VŠECHNY BOHOSLUŽBY OPĚT S ÚČASTÍ LIDU

 OD TÉTO NEDĚLE JSOU VŠECHNY BOHOSLUŽBY OPĚT S ÚČASTÍ LIDU
za dodržení hygienických podmínek nařízených vládou, v souvislosti zabránění pandemie koronaviru

 V omezeném počtu věřících( 30% míst k sezení)je možné se zúčastnit denně konventní mše svaté ve všední dny od 7.00 hod.(v Zimní kapli) , v neděli a o  svátcích v 10.oo hod.v opatském kostele.Toto platí pro účast na i  chórových modlitbách v obvyklých časech. Celý článek ...

05.12.2020, kategorie: Aktuality

OBLÁČKA - PŘIJETÍ MNIŠSKÉHO HÁBITU 25.10. a 1.11. 2020

OBLÁČKA - PŘIJETÍ MNIŠSKÉHO HÁBITU 25.10. a 1.11. 2020
Br. Gerard Maria Krutský a Br. Vincentius Maria Rutkowski byli přijati do naší mnišské komunity

Z velkou radostí a vděčností dobrému Pánu a Panně Marii oznamujeme všem příbuzným, přátelům a dobrodincům, že 25.10.2020 o svátku Krista Krále (dle tradičního kalendáře) František Krutský obdržel obláčku, v ní cisterciácký mnišský hábit a řeholní jméno Gerard Maria. 1.11.2020 o svátku Všech svatých rovněž přijal obláčku Bartłomiej Rutkowski a řeholní jméno Vincenc Maria. Těmito liturgickými akty začali kanonický roční noviciát dle Řehole sv. Benedikta v klášteře Naší Paní Vyšebrodské. Prosíme Vás, modlete se za oba naše spolubratry, aby se zdokonalili v lásce k Bohu a na celý život se mu zasvětili. Celý článek ...

05.12.2020, kategorie: Aktuality

ČASNÉ SLIBY - 28.10. a 21.11. 2020

ČASNÉ SLIBY - 28.10. a 21.11. 2020
Br. Alberich Maria a br. Aelredus Maria slavnostně složili časné sliby.

Z velkou radostí a vděčností dobrému Pánu a Panně Marii oznamujeme všem příbuzným, přátelům a dobrodincům, že po úspěšném absolvování noviciátu, dne 28.10.2020 o svátku sv. Šimona a Judy apoštolů, br. Albericus Maria složil časné sliby, v ní obdržel černý cisterciácký škapulíř. Dne 21.11.2020 o svátku Obětování Panny Marie rovněž složil časné sliby br. Aelredus Maria. Těmito liturgickými akty slavnostně slíbili před Bohem a svatými stálost, poslušnost a obrácení mravů dle Řehole sv. Benedikta v klášteře Naší Paní Vyšebrodské. Prosíme Vás, modlete se za oba naše spolubratry, aby se zdokonalili v lásce k Bohu a na celý život se mu zasvětili. Celý článek ...

 
Nahoru