Postranní panel

Aktuality

Aktuality

Aktuální oznámení, zprávy a jiné...

 

(306 článků)

 
17.04.2024, kategorie: Aktuality

PONDĚLÍ 29. DUBNA V 10.00 HOD. SVÁTEK SV.ROBERTA Z MOLESME, PRVNÍHO OPATA - ZAKLADATELE CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU

PONDĚLÍ  29. DUBNA V 10.00 HOD. SVÁTEK SV.ROBERTA Z MOLESME, PRVNÍHO OPATA - ZAKLADATELE CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU
Slavná chorální asistovaná mše svatá v klášterním kostele

Srdečně Vás zveme k účasti na mši svaté ke cti sv. Roberta z Molesme, prvního opata zakladatele našeho řádu. Celý článek ...

27.03.2024, kategorie: Aktuality

OBLÁČKA - PŘIJETÍ MNIŠSKÉHO HÁBITU 21.3.2024

OBLÁČKA - PŘIJETÍ MNIŠSKÉHO HÁBITU 21.3.2024
Br. Placidus Maria (Tomáš Pałubicki) byl přijat do naší mnišské komunity

S radostí a vděčností Pánu a Panně Marii oznamujeme všem příbuzným, přátelům a dobrodincům, že v den svátku sv. Benedikta 21. března, kdy Tomáš Pałubicki (polské národnosti) obdržel obláčku, v ní cisterciácký mnišský hábit a řeholní jméno Placidus Maria. Těmito liturgickými akty začal kanonický roční noviciát na klášterního obláta, dle Řehole sv. Benedikta v klášteře Naší Paní Vyšebrodské. Prosíme Vás o modlitbu za našeho spolubratra, aby se zdokonalil v lásce k Bohu a na celý život se mu zasvětil. Celý článek ...

27.03.2024, kategorie: Aktuality

NABÍZÍME PRACOVNÍ MÍSTA: KUCHAŘ, POKLADNÍ, PRACOVNÍKA DO KAVÁRNY

NABÍZÍME PRACOVNÍ MÍSTA: KUCHAŘ, POKLADNÍ, PRACOVNÍKA DO KAVÁRNY

Nabídka pracovního místa:

  • KUCHAŘE na plný úvazek do klášterní kuchyně ve Vyšším Brodě.
  • POKLADNÍ (A ORGANIZACE TURISTICKÝCH PROHLÍDEK) do klášterní prodejny (sezónní květen-září)
  • PRACOVNICI do klášterní kavárny (sezónní květen-září)

Více informací k pracovní pozici na
tel: 602 156 127
email: cist@klastervyssibrod.cz Celý článek ...

24.03.2024, kategorie: Aktuality

VELIKONOCE 2024 - VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

VELIKONOCE 2024 - VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

24. března - Květná neděle:
10.00 hod. – Procesí křížovou chodbou, svěcení ratolestí a mše svatá.

25.-27. března 2024:
7.15 hod. – Konventní mše svatá v zimní kapli.


Velikonoční triduum

28. března – Zelený čtvrtek:
16.30 hod.
 – Mše svatá –  Poslední večeře Páně; obřad umývání nohou; adorace v Getsemanské zahradě do 22.00 hod.

29. března – Velký pátek:
11.00 hod. – Pobožnost křížové cesty.
15.00 hod. – Velkopáteční obřady; uctívání Kříže, adorace u Božího hrobu do 22.00 hod.

30. března – Bílá sobota:
9.30-17.30 hod. – Adorace u Božího hrobu.
18.00 hod. – Vigilie Vzkříšení, slavná mše svatá, svěcení paškálů, velikonoční chorální zpěvy – cisterciácké proprium.


31. března – Neděle Vzkříšení:
10.00 hod. – Slavná chorální mše svatá

1. - 2. dubna– Pondělí a úterý velikonoční:
10.00 hod.
 – Slavná chorální mše svatá Celý článek ...

kategorie: Aktuality

HORAE TENEBRAE-TEMNÉ HODINKY-CHÓROVÉ MODLITBY V TRIDUU

HORAE TENEBRAE-TEMNÉ HODINKY-CHÓROVÉ MODLITBY V TRIDUU
Temnými se nazývají proto ,že o sv.Triduu začínají za tmy.Vzbuzují v nás žal nad umučením našeho Pána Ježíše Krista,nazývají se také žalostivé.Konají se od 04.30 V Zimní kapli a jsou přístupné věřícím.

Tato starobylou skladbu Božského officia se opět v našem klášteře modlíme od Vigilie Zeleného čtvrtku až do nóny Bílé soboty. Tyto tesklivé chórové modlitby se skládají ze žalmu zvláště kajících, čtení z  epištol, z církevních Otců a také ze starozákonního zpěvu - Pláče proroka Jeremiáše. Po každé části Jeremiášova pláče následuje antifona: Jeruzaléme, Jeruzaléme, obrať se k Pánu, svému Bohu! - Ten Jeruzalém jsme my.... Celý článek ...

kategorie: Aktuality

SVATÝ TÝDEN -VELIKONOCE 2024- Jsme svobodni,spaseni ..

SVATÝ TÝDEN -VELIKONOCE 2024- Jsme svobodni,spaseni ..
Velikonoce jsou pravou spásou lidstva -Pozvání na velikonoční obřady v našem klášteře

 

 

 

 

  Celý článek ...

08.03.2024, kategorie: Aktuality

ČTVRTEK 21.BŘEZNA-SVÁTEK SV.BENEDIKTA,OTCE ZÁPADNÍHO MNIŠSTVÍ A  PATRONA EVROPY-V 10.00 HOD

ČTVRTEK  21.BŘEZNA-SVÁTEK SV.BENEDIKTA,OTCE ZÁPADNÍHO MNIŠSTVÍ  A  PATRONA EVROPY-V 10.00 HOD
CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ V 10.00 HODIN-S CISTERCIÁCKÝM PROPRIEM ,ZPÍVÁ SCHOLA MNICHŮ NAŠEHO KLÁŠTERA

Tuto Mši svatou obětujeme za celý náš řád a za všechny mnichy a mnišky ,bojující pod Řeholí svatého Benedikta a  za pokoj ve světě.

Svatý Otče Benedikte,Otče mnišství a patrone Evropy ,oroduj za nás a za celou Evropu. Celý článek ...

01.03.2024, kategorie: Aktuality

PÁTEČNÍ KAJÍCÍ PROCESÍ BUDE UŽ JEN 15. BŘEZNA

PÁTEČNÍ KAJÍCÍ PROCESÍ BUDE UŽ JEN 15. BŘEZNA

Do svatých Velikonc bude kající procesí už pouze v pátek 15. března. Na 8. a 22. března připadná vyšší svátek, který tuto kající pobožnost ruší. Pobožnost křížové cesty v 15.00 však zůstává.

  Celý článek ...

14.02.2024, kategorie: Aktuality

ÚTERÝ 19.3.SLAVNOST SV.JOSEFA,SNOUBENCE PANNY MARIE A PATRONA CELÉ CÍRKVE

ÚTERÝ 19.3.SLAVNOST SV.JOSEFA,SNOUBENCE PANNY MARIE A PATRONA CELÉ CÍRKVE
SLAVNÁ MŠE SVATÁ v 10.00 HODIN V KLÁŠTERNÍM KOSTELE-CHORÁLNÍ-HUDEBNÍ DOPROVOD-MNŠSKÁ SCHÓLA NAŠEHO KLÁŠTERA

Svatý Josefe, Patrone Církve,ochraňuj rodinu Církve a našeho národa tak,jako jsi ochraňoval Svatou rodinu,spolu s Kristem a Pannou Marií. Celý článek ...

14.02.2024, kategorie: Aktuality

KAJÍCÍ PROCESÍ V DOBĚ POSTNÍ - MIMO JINÉ I ZA UKONČENÍ VÁLEK - KAŽDÝ PÁTEK V 9.30 HOD

KAJÍCÍ PROCESÍ V DOBĚ POSTNÍ - MIMO JINÉ I ZA UKONČENÍ VÁLEK - KAŽDÝ PÁTEK V 9.30 HOD

Letos opět jsou kající průvody v době postní (každý pátek).  Modlíme se tedy především za Vás, kteří jste s naším klášterem jakýmkoli způsobem spojeni nebo jej podporujete jak modlitbami tak materiálně, ale také i za ochranu naší země a světa před hrozbami válek.

Sedm kajících žalmů vyjadřuje nářek nad našimi hříchy, prosbu Boha o slitování a naději v jeho pomoc. Litanie Sanctorum se pak obrací ke všem svatým, kteří mohou u Boha dosáhnout mocné přímluvy, jelikož pro jejich spravedlnost a svatost s jakou žili zde na zemi, je jejich přímluva u Boha milejší.Kající Průvod začíná po Tercii v 9.30 hodin.Srdečně vás zveme.

  Celý článek ...

10.02.2024, kategorie: Aktuality

POPELEČNÍ STŘEDA 14.ÚNORA 2024-SVĚCENÍ POPELA S UDĚLOVÁNÍM POPELCE-ASISTOVANÁ MŠE SVATÁ-V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

POPELEČNÍ STŘEDA 14.ÚNORA 2024-SVĚCENÍ POPELA S UDĚLOVÁNÍM POPELCE-ASISTOVANÁ MŠE SVATÁ-V KLÁŠTERNÍM KOSTELE
14.2.2024 v 07.15 hod bude svěcen popel s udělováním popelce následuje Mše svatá-V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

Tento den je přísný půst a vstupujeme do doby svatopostní.Po tuto celou dobu se modlíme bolestný růženec a každý pátek v 15.00 hodin je VIA CRUCIS- pobožnost křížové cesty v klášterním kostele.Budeme prožívat s naším Pánem dny zrady,ponížení ale zárověň láskyplného odevzdání se Bohu Otci v bolesti,kterou láska proměnila ve Vítězství.K těmto pobožnostem zveme i vás.

  Celý článek ...

10.02.2024, kategorie: Aktuality

DOBA SVATOPOSTNÍ-ODVRÁCENÍ SE OD ZLÉHO K DOBRU

DOBA SVATOPOSTNÍ-ODVRÁCENÍ SE OD ZLÉHO K DOBRU
VYUŽIJME TUTO MILOSTIPLNOU DOBU K DUCHOVNÍ OBNOVĚ NAŠEHO VZTAHU K PÁNU JEŽÍŠI

Na Popeleční středu, jež je liturgickou branou doby postní, jsme v jednotlivých čteních poznali v hrubých obrysech veškerou tvářnost postní doby. Církev se nám snaží ukázat, jak by měl být orientován náš duch, a poskytuje nám božské směrnice, abychom s rozhodností a odvahou, osvíceni světlem Velikonočního tajemství, postupovali na jedinečné duchovní cestě, jež nám postní doba nabízí.

  Celý článek ...

10.02.2024, kategorie: Aktuality

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY - KAŽDÝ POSTNÍ PÁTEK - OD 16.února 2024

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY - KAŽDÝ POSTNÍ  PÁTEK - OD 16.února 2024
Tato pobožnost se koná každý pátek v 15.00 hod v době svatopostní v klášterním kostele

V době svatopostní je nám pobožnost křížové cesty našeho Pána Ježíše,příležitostí k rozjímání nad Jeho láskou až k smrti. Texty této pobožnosti si připravují sami mniši našeho kláštera.Tuto událost ,která předcházela naší spáse ,vystižným způsobem také umocňují jednotlivá zastavení ,znázorněná na obrazech v našem klášterním kostele.Každý postní pátek v 15.00 hodin.Srdečně vás zveme.

  Celý článek ...

05.02.2024, kategorie: Aktuality

OBLÁČKA - PŘIJETÍ MNIŠSKÉHO HÁBITU 1.2.2024

OBLÁČKA - PŘIJETÍ MNIŠSKÉHO HÁBITU 1.2.2024
Br. Gulielmus (Vilém) Maria (Šimon Stanula) byl přijat do naší mnišské komunity

S radostí a vděčností Pánu a Panně Marii oznamujeme všem příbuzným, přátelům a dobrodincům, že v předvečer svátku Očišťování Panny Marie, kdy Šimon Stanula (polské národnosti) obdržel obláčku, v ní cisterciácký mnišský hábit a řeholní jméno Gulielmus (Vilém) Maria od sv. Theodorika. Těmito liturgickými akty začal kanonický roční noviciát dle Řehole sv. Benedikta v klášteře Naší Paní Vyšebrodské. Prosíme Vás o modlitbu za našeho spolubratra, aby se zdokonalil v lásce k Bohu a na celý život se mu zasvětil. Celý článek ...

30.01.2024, kategorie: Aktuality

LETOŠNÍ EXERCICIE NÁM VEDL DOM CUTHBERT BROGAN O.S.B.

LETOŠNÍ EXERCICIE NÁM VEDL DOM CUTHBERT BROGAN O.S.B.

Naše komunita každoročně vykonává týdenní exercicie. V letošním roce od 22. 1. do 27. 1. 2024 nám exercicie vedl opat anglického kláštera Farnborough Abbey Dom Cuthbert Brogan O.S.B. Narodil se jako anglikán, ale již v raném věku konvertoval ke katolické víře a nyní jako visitátor má kontrolu nad benediktýnskými kláštery své kongregace po celém světě. Děkujeme Pánu za tento požehnaný čas. Celý článek ...

 
Nahoru