Postranní panel

Aktuality

Aktuality

(272 článků)

 
30.05.2022, kategorie: Aktuality

SLAVNÁ MŠE SVATÁ - HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ - NEDĚLE 5.června 2022 v 10.00 hod.

SLAVNÁ MŠE SVATÁ - HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ - NEDĚLE 5.června 2022 v 10.00 hod.
Mše v klasickém římském ritu bude sloužena v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie
  • Srdečně Vás zveme k účasti na slavné mši svaté v den svátku Seslání Ducha Svatého v neděli 5. června 2022 v 10.00 hod. v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
  • Sobotní vigilie (4.6. 2022) ze svátku se budou slavit v 15.00 hod.

  Celý článek ...

27.05.2022, kategorie: Aktuality

KLÁŠTERNÍ PRODEJNA NABÍZÍ KLÁŠTERNÍ PRODUKTY A KAVÁRNA CONVENTO,PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ U KÁVY SE ZÁKUSKY Z DOMÁCÍ KLÁŠTERNÍ KUCHYNĚ

KLÁŠTERNÍ PRODEJNA NABÍZÍ KLÁŠTERNÍ PRODUKTY A KAVÁRNA CONVENTO,PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ  U KÁVY SE ZÁKUSKY Z DOMÁCÍ KLÁŠTERNÍ KUCHYNĚ
K DOSTÁNÍ JSOU CUKROVINKY,VÍNA, ,CISTERCIÁCKÉ PIVO Z KLÁŠTERNÍHO PIVOVARU PORTA COELI A OSEK,JEDINEČNÉ TRAPISTICKÉ PIVO Z KLÁŠTERA ENGELSZEL,RUŽENCE ATD

Při návštěvě našeho kláštera nezapomeňte zajít do klášterní prodejny.Můžete si vybrat z bohaté nabídky klášterních produktů jako např.různé druhy Novodvorských hořčic a vynikajících biomarmelád,povidel ,vyrobených vyšebrodskými mnichy,sušenek,vyšebrodských klášterních oplatek,medoviny,klášterní 100% jablečný mošt vyrobený mnichy,med,vynikající cisterciácké 10°; 12° a 21° pivo z kláštera Porta Coeli, trapistické piva z kláštera Engelszell.Klášterrní vína ,marmelády,.Je zde také veliký výběr předmětů náboženské úcty jako růženců,zázračných medailek,přívěskových křížků,ikon z Madonou vyšebrodskou a světců, obrázků z anděly,soch atd.Rovněž je k dispozici bohatá nabídka náboženských knih,brožur o našem klášteře a Závišově kříži.To vše za přijatelné ceny.K příjemnému posezení u dobré italské kávy,také zve klášterní kavárna " Convento" s krásným výhledem na klášter.Zákusky a občerstvení pochází převážně z naší klášterní kuchyně.Těšíme se na vás!

  Celý článek ...

27.05.2022, kategorie: Aktuality

STŘEDA 1.ČERVNA 2022 V 10.00-SLAVNÁ MŠE SVATÁ-ASISTOVANÁ--VÝROČNÍ DEN ZALOŽENÍ KLÁŠTERA

STŘEDA  1.ČERVNA 2022 V 10.00-SLAVNÁ  MŠE SVATÁ-ASISTOVANÁ--VÝROČNÍ DEN ZALOŽENÍ KLÁŠTERA
S JÁHNEM A PODJÁHNEM- TENTO DEN PROHLÍDKY ZAČÍNAJÍ AŽ VE 13.00 HODIN

1. června 1259 vysvětil pražský biskup Jan z Dražic vyšebrodský klášterní kostel Panny Marie Nanebevzaté. Tento den je slaven jako zakládací den našeho kláštera. Ve středu 1.června v 10.00 hodin ve slavné  Mši svaté v klasickém římském ritu, poděkujeme Bohu za všechny milosti, které uděloval a uděluje, na přímluvu Naší Paní Vyšebrodské, zdejším mnichům a všem přátelům kláštera. S vděčností se také budeme modlit za ušlechtilý rod Rožmberků, kteří sem mnichy pozvali chválit Pána a po celá staletí je podporovali. V tento den prohlídky začínají až od 13.00 hodin. Celý článek ...

22.05.2022, kategorie: Aktuality

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ -SLAVNÁ MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ- VE ČTVRTEK 26.KVĚTNA 2022 V 10.00 HOD

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ -SLAVNÁ MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ- VE ČTVRTEK 26.KVĚTNA 2022 V 10.00 HOD
MŠE SV. V KLASICKÉM ŘÍMSKÉM RITU - PROPRIUM A ORDINÁRIUM ZPÍVÁ MNIŠSKÁ SCHOLA-PROHLÍDKY AŽ OD 13.00 HODIN

Po té co Pán Ježíš 40 dní po svém vzkříšení ,kdy využil tyto dny k tomu ,aby apoštoly poučoval a utvrzoval ve víře,která byla Jeho smrtí velice otřesena,vstupuje do nebe.

Apoštolové tehdy ,když viděli Pána na nebe vstupovat, po těchto čtyřiceti dnech posilňování ,nejenže zármutku nepociťují,nýbrž jasností pravdy o Vzkříšení   tak přesvědčeni,že jsou naplněni velikou radostí.Lidská přirozenost byla tak povýšena nad důstojnost andělů a tak Kristovo na nebe vstoupení i je naše povýšení,neboť jak říká sv.Lev Veliký:,, poněvadž kam hlava předešla,tam má přijít i tělo" Radujme se,nejmilejší,patřičnou radostí a ve zbožném díkučinění se veselme!.Přede Mší sv. je prosebné procesí křížovou chodbou s litaniemi,na znamení kajícnosti a že hledáme milosrdenství Božího,stejně tak v pondělí a ůterý.

  Celý článek ...

14.05.2022, kategorie: Aktuality

SV.JANA NEPOMUCKÉHO- PONDĚLÍ 16. 5. 2022 v 10.00 HOD-SLAVNÁ MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ

PROHLÍDKY KLÁŠTERA AŽ OD 13.00 HOD

Slavíme slavnost sv.Jana Nepomuckého ,žáka cisterciáků v nepomuckém klášteře.

Po Mši sv. uctíme jeho ostatky,největší  po Svatovítské katedrále .Tyto ostatky ,které jsou uloženy v našem klášteře od 18. století ,uctil také sv.Jan Nepomuk Neumann,pří návštěvě našeho kláštera. Celý článek ...

14.05.2022, kategorie: Aktuality

VŠECHNY MŠE SVATÉ A CHÓROVÉ MODLITBY OPĚT V OPATSKÉM KOSTELE

VŠECHNY MŠE SVATÉ A CHÓROVÉ MODLITBY OPĚT V OPATSKÉM KOSTELE
PO ZIMNÍM OBDOBÍ JSOU OPĚT VŠECHNY BOHOSLUŽBY V KOSTELE,NONA S ADORACÍ JE V ZIMNIÍ KAPLI

srdečně vás zveme k slavení Mše svaté a Božského officia do opatského kostela,který je otevřen od 03.40 hodin do 20.00 hodin.Pořad všech bohoslužeb najdete na těchto  webových stránkách. Celý článek ...

14.05.2022, kategorie: Aktuality

Nabízíme vynikající KLÁŠTERNÍ MOŠT

Nabízíme vynikající KLÁŠTERNÍ MOŠT

Zveme Vás opět, abyste se osvěžili chlazeným jablečným moštem vyrobeným vyšebrodskými mnichy, který je k zakoupení v prodejně i kavárně v areálu kláštera. Celý článek ...

03.05.2022, kategorie: Aktuality

KONVENTNÍ NÁVŠTĚVA CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA V OSEKU

KONVENTNÍ NÁVŠTĚVA CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA V OSEKU

Dne 19. dubna naše komunita navštívila starobylý cisterciácký klášter v Oseku, kde jsme se pomodlili mnišské hodinky nad kryptou v klášterním kostele, kde odpočívá poslední opat zdejšího kláštera Dom. Bernard Thebes O. Cist, který klášter z velké části obnovil a v roce 2010 byl Pánem povolán na věčnost. Prosíme Pána, aby když to bude Jeho vůle, se opět zaplnil mnichy. Celý článek ...

 
Nahoru